Stationsweg 3 (1864 KV 13, Stationskoffiehuis)

Straat:Stationsweg
Huisnummer:3
Toevoeging:1864 KV 13, Stationskoffiehuis
Kadaster:D 487
1713:
1808:
1885:Kaatsveld 8
1908:Kaatsveld 41
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Het stations -koffiehuis
Stationsweg 3
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00345
Het oude stations koffiehuis
Stationsweg 3
Kadasternummer: D487
Identificatienummer: A-13-01-00016
Het oranje comité met slager Johannes Sijbes Terpstra zittend tweede van links op 31 augustus 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging en 18 verjaardag van Koningin Wilhelmina.
Stationsweg 3
Datering: 2003
Bron: Emiel Terpstra
Identificatienummer: A-20-01-00019
Algemeene vegadering van de Nedrlandsche Kaatsbond voor Het stations -koffiehuis
Stationsweg 3
Kadasternummer: D487
Datering: 16-04-1922
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01518
Het stations -koffiehuis
Stationsweg 3
Kadasternummer: D487
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01520
Koets met paarden voor het Stationskoffiehuis
Stationsweg 3
Kadasternummer: D487
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00114
Drank-wet vergunning: Een tapvergunning voor Sijtze Smit. Deze vergunning is geldig voor het adres Stationsweg 3 (Het "Stationskoffiehuis"), enwel voor de bovenzaal van 84,5 m3, de benedenzzal van 60 m3 en de suite van 25 m3. De vergunning is verleend op 19-04-1905, en overgeschreven op 12-06-1933.
Stationsweg 3
Datering: 19-04-1905
Bron: Gemeente Politie Franeker
Identificatienummer: A-07-03-00018
Het stations koffiehuis. Links de Stoom-oliemolenfabriek. (Nu Rollingswier)
Stationsweg 3
Kadasternummer: D487
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00059
Het stations koffiehuis van Jan Tanja. Tevens Bonds-Hotel en Café-Restaurant.
Stationsweg 3
Kadasternummer: D487
Datering: 1905-1925
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00060
Het Oranjecomitee bijeen voor de Kroningsfeesten van Koningin Wilhelmina. Achterste rij v.l.n.r, W. Ferwerda, G.A. Keijzer, C. Schuitmaker, J. Petraues, A. Kuijpers, L.R. Fontein, M. Hofstra, en N. Adema. Zittend v.l.n.r, H. Leijdesdorff, H. Velding, P.J. Bijlsma, R.L. Wijnia, D. Cannegieter, B. Dechechne, W Heijt, Johannes Terpstra, en H. Oosterhagen. De bode was R. Roukema, en de fotgraaf A. Warburg. De troonsbestijging en 18de verjaardag van Prinses Wilhelmina in 1898 was voor Franekerde kapstok waaraan de groots opgezette feestelijkheden werden opgehangen. Op 31 augustus en met name op 1 september 1898 was het groot feest in Franeker. In Franeker stonden ze in het teken van Albrecht van Saxen. Het idee was om feestelijk te herdenken dat 400 jaar geleden Albrecht van Saksen in Franeker werd binnen gehaald en er zijn regering zetelde
Stationsweg 3
Datering: 01-09-1898
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00267
Links het Stationskoffiehuis en recht vooruit het Station
Stationsweg 3,4
Kadasternummer: D487/D934
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00116
Het treinstation te Franeker gezien vanaf de wegzijde met links het stations koffiehuis met nog duidelijk de sloot met bruggetjes aanwezig.
Stationsweg 3,4
Kadasternummer: D487, D934
Datering: ca 1903
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00064
Het treinstation te Franeker gezien vanaf de wegzijde met links het stations koffiehuis met nog duidelijk de sloot met bruggetjes aanwezig. Voor het station staat een vrachtauto die lijkt op een legertruck.
Stationsweg 3,4
Kadasternummer: D487, D934
Datering: 1946
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00065
Het treinstation van het Staats Spoor te Franeker met links het stationskoffiehuis.
Stationsweg 3,4
Kadasternummer: D487, D934
Datering: 1928
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00067
Het treinstation van het Staats Spoor te Franeker met links het stationskoffiehuis.
Stationsweg 3,4
Kadasternummer: D487, D934
Datering: 1928
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00068
Het treinstation van het Staats Spoor te Franeker met links het stationskoffiehuis.
Stationsweg 3,4
Kadasternummer: D487, D934
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00069
Het treinstation van het Staats Spoor te Franeker met links het stationskoffiehuis.
Stationsweg 3,4
Kadasternummer: D487, D934
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00070
De Stationsbrug over het Van Harinxmakanaal
Stationsweg
Datering: 1986
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00344
De oude draaibrug over het het van Harixmakanaal
Stationsweg
Datering: 1928
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01506
De Tram komt vanaf het Oud Kaatsveld over de Stationsbrug en rijd richting Hitzumer binnenpad via Achlum naar Arum, waar hij aansloot op de lijn Bolsward-Harlingen.
Stationsweg
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01567
Opening van de Stationsbrug
Stationsweg
Datering: 25-07-1950
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00119
Seinhuisje naast het spoor Franeker -Harlingen en de Zuidelijk Industrieweg Links hiervan zit nu Huhtamaki Paper Recycling B.V. de twee torens zijn van de Martinkerk en de Roomsche kerk die in 1961 is afgebroken. (Zwart/wit)
Stationsweg
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00031
Seinhuisje naast het spoor Franeker -Harlingen en de Zuidelijk Industrieweg Links hiervan zit nu Huhtamaki Paper Recycling B.V. de twee torens zijn van de Martinkerk en de Roomsche kerk die in 1961 is afgebroken. (Kleur)
Stationsweg
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00032
Stationsweg (is hier Anna Maria van Schurmansingel genoemd) met links de Stoomolie-molen op de Prins Henrikkade 1
Stationsweg
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00071
Stationsweg (is hier Anna Maria van Schurmnsingel genoemd) met links de Stoomolie-molen op de Prins Henrikkade 1
Stationsweg
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00072
Hei-installatie tijdens de bouw van de stationsbrug over het Van Harinxmakanaal. Op de achtergrond worden de kademuren vervangen van de Zuiderkade ( Molenpôlle )
Stationsweg
Datering: 1949
Fotograaf: Rinse Elsinga
Bron: Henk Elsinga
Identificatienummer: A-05-01-00001

Inwoners

Eigenaars

Thanks!

Uw bijdrage betreft :