Anna Maria van Schurmansingel 47

Straat:Anna Maria van Schurmansingel
Huisnummer:47
Toevoeging:
Kadasters:D 1885
1713:
1808:
1885:
1908:Kaatsveld 42a
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Anna Maria van Schurman Singel
Anna Maria van SchurmanSingel 43,45,46,47,48
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00002
Anna Maria van Schurmansingel met bruggetjes voor de woningen.
Anna Maria van Schurmansingel 43,45,47,49
Datering: 1920
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00035
Anna Maria van Schurmansingel tegenover het treinstation.
Anna Maria van Schurmansingel 49,47,45,43,41
Datering: 1963
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00083
Anna Maria van Schurmansingel tegenover het treinstation.1e mooie huis woonde mevr Weber de vrouw van de directeur van de gasfabriek. Huis is afgebroken en voor assurantie kantoor Sijtsma heeft nieuwbouw plaatsgevonden. Huis hiernaast woont Sijtsma sr.zelf. In de dubbele woning naast hun Haitsma vroeger slager van beroep. Vader van Rein Haitsma sigarenboer en Jan Haitsma transport bedrijf en garage houder. Zoon Haijo later in de garage op Voorstraat en later industrie terrein. Haijo heeft ook in de tuinen gewoond.In huis met torentje mevr Hogendijk.
Anna Maria van Schurmansingel 49,47,45,43,41
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00084
Anna Maria van Schurmansingel tegenover het treinstation. Hier nog met de bruggetjes over de sloot
Anna Maria van Schurmansingel 49,47,45,43,41
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00085
Anna Maria van Schurmansingel tegenover het treinstation. Hier nog met de bruggetjes over de sloot. 2 kinderen poseren. Wat opvalt de hoeveelheid grote bomen.
Anna Maria van Schurmansingel 49,47,45,43,41
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00086
Anna Maria van Schurmansingel tegenover het treinstation. Hier nog met de bruggetjes over de sloot. 2 kinderen poseren. Wat opvalt de hoeveelheid grote bomen.
Anna Maria van Schurmansingel 47,45,43,41
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00087
Feest. Een kar met 2 paarden voor een optocht ter gelegenheid van het 25 Jaar jubileum van Koningin Wilhelmina op de troon. Op de kar veel kleuters die waarschijnlijk een wintersport weergeven
Anna Maria van Schurmansingel 49,47,45,43,41
Datering: 1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00088
Anna Maria van Schurmansingel tegenover het treinstation. Hier nog met de bruggetjes over de sloot. enkele kinderen poseren.
Anna Maria van Schurmansingel 47,45,43,41
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00089
Anna Maria van Schurmansingel tegenover het treinstation. Hier nog met de bruggetjes over de sloot.
Anna Maria van Schurmansingel 47,45,43,41
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00090
Anna Maria van Schurmansingel tegenover het treinstation. Hier nog met de bruggetjes over de sloot.
Anna Maria van Schurmansingel 47,45,43,41
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00093
Feest. Een groep kinderen staat klaar voor een optocht ter gelegenheid van het 25 Jarig jubileum van Koningin Wilhelmina op de troon. Op de kar kinderen op een arenslee.
Anna Maria van Schurmansingel 49,47
Datering: 1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00094
Anna Maria van Schurmansingel tegenover het treinstation. Hier nog met de bruggetjes over de sloot.
Anna Maria van Schurmansingel 49, 47,45,43,41,39
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00096
Feest. Anna Maria van Schurmansingel. Feest op het sportveld De Bleek. De foto's zijn op 10 en 11 juli 1906 gemaakt tijdens de grote landbouwtentoonstelling in Franeker.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 1906
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00047
Feest. Anna Maria van Schurmansingel. Feest op het sportveld De Bleek. De foto's zijn op 10 en 11 juli 1906 gemaakt tijdens de grote landbouwtentoonstelling in Franeker.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 1906
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00048
Feest. Anna Maria van Schurmansingel. Feest op het sportveld De Bleek. De foto's zijn op 10 en 11 juli 1906 gemaakt tijdens de grote landbouwtentoonstelling in Franeker.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 1906
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00049
Uitzoeken van aardappelen (Jelsma-Wiersma)
Anna Maria van Schurmansingel
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00002
Hannie (Johanna) Koster met de koe aan het touw, en erachter Lysbeth Koster- van der Ploeg tijdens een veekeuring op "De Bleek". De familie Koster woonde aan de Hertog van Saxenlaan 36, waar nu het gezondheidscentrum "De Hertog" staat
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 00-09-1953
Bron: Fam. Koster
Identificatienummer: A-04-01-05724
Links Doede Koster en rechts zijn vrouw Lysbeth Koster- van der Ploeg tijdens een veekeuring op "De Bleek". De familie Koster woonde aan de Hertog van Saxenlaan 36, waar nu het gezondheidscentrum "De Hertog" staat
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 00-09-1953
Bron: Fam. Koster
Identificatienummer: A-04-01-05729
Een kar met 2 paarden voor een optocht ter gelegenheid van de groote Landbouw Tentoonstelling. Op de kar twee stelletjes die uitbeelden dat ze aan het schaatsen zijn. De “De Historische Optocht, voorstellende: De Blijde incomst van Caspar di Róbles binnen Franeker, ter huldiging zijner verdiensten als grondvester van Friesland's zeeweringen in den jare 1575”
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 11-07-1906
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00052
Feest. Een kar met 2 paarden voor een optocht ter gelegenheid van de groote Landbouw Tentoonstelling. Op de kar een boot met 4 jonge mannen en een vrouw als kapitein. De “De Historische Optocht, voorstellende: De Blijde incomst van Caspar di Róbles binnen Franeker, ter huldiging zijner verdiensten als grondvester van Friesland's zeeweringen in den jare 1575”
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 11-07-1906
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00053
Feest. Een kar met 2 paarden voor een optocht ter gelegenheid van het 25 Jarig jubileum van Koningin Wilhelmina op de troon. Op de kar 12 vrouwen van wat lijkt op een koor.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00054
Feest. Een kar met 2 paarden voor een optocht ter gelegenheid van het 25 Jarig jubileum van Koningin Wilhelmina op de troon. Op de kar een gezelschap die sporten uitbeelden. Te herkennen zijn tennis, hocky, korfbal en schaatsen.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00055
Feest. Een strijdwagen met bestuurder voor een optocht ter gelegenheid van het 25 Jarig jubileum van Koningin Wilhelmina op de troon. Op de kar lijkt een uitbeelding van een Romeinsche strijdheer.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00056
Feest. Een kar met een paarden voor een optocht ter gelegenheid van het 25 Jarig jubileum van Koningin Wilhelmina op de troon . Op de kar een part met een vrouw op een arrenslee.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00057
Een groep gymnasten poseert op sportveld " De Bleek"
Anna Maria van Schurmansingel
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00100
Een groep mensen op "De Bleek"
Anna Maria van Schurmansingel
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00111
Ommegang der Friese Edelvrouwen en bloemen meisjes op "De Bleek". Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 11-07-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00239
Feest. Caspar di Robles met zijn gemalin en gevolg op het podium. Links van het podium de banier van Franeker met Magistraat, stadsbode, enz. Rechts van het podium de banier van Spanje. De voorste ruiter is Ruurd van Roorda, dijkgraaf der vijf delen. Daarachter de Gilden, Waalse voetknechten. Links op de achtergrond Edelvrouwen. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 11-07-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00240
Feest. Onthulling van een model van het monument voor Caspar Di Robles. (Staat op de zeedijk bij Harlingen.) Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 11-07-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00241
Feest. Caspar di Robles met gevolg op het podium. Links van het podium de banier van Franeker met Magistraat, en de Gilden. links voor het podium 2 Blazoen blazers te paard. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 11-07-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00242
Feest. Jeanne de St. Quentin vergezeld door hare hofdames begeeft zich naar het podium waar haar echtgenood Caspar Di Robles gehuldigd wordt. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Anna Maria van Schurmansingel
Datering: 11-07-1906
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00243

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :