Anna Maria van Schurmansingel

A-23-02-00053

Beschrijving:Feest. Een kar met 2 paarden voor een optocht ter gelegenheid van de groote Landbouw Tentoonstelling. Op de kar een boot met 4 jonge mannen en een vrouw als kapitein. De “De Historische Optocht, voorstellende: De Blijde incomst van Caspar di Róbles binnen Franeker, ter huldiging zijner verdiensten als grondvester van Friesland's zeeweringen in den jare 1575”
Datering:11-07-1906
Collectie:Vermei. G
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:Guido Vermei
Thanks!

Uw bijdrage betreft :