Anna maria van Schurmansingel

A-10-02-00240

Beschrijving:Caspar di Robles met zijn gemalin en gevolg op het podium. Links van het podium de banier van Franeker met Magistraat, stadsbode, enz. Rechts van het podium de banier van Spanje. De voorste ruiter is Ruurd van Roorda, dijkgraaf der vijf delen. Daarachter de Gilden, Waalse voetknechten. Links op de achtergrond Edelvrouwen. Landbouw tentoonstelling te Franeker. Op dinsdag 10 en woensdag 11 Juli 1906. Ter eere hiervan werd een historisch optocht gehouden voorstellende de blijde inkomst van Caspar di Robles binnen Franeker. Ter huldiging zijner verdiensten als grondvester Friesland's zeeweringen in het jaar 1575.
Datering:11-07-1906
Collectie:Jellema. A
Aanwezig in het HCF?:JA
Bron:A. Jellema
Thanks!

Uw bijdrage betreft :