Prins Hendrikkade 6

Straat:Prins Hendrikkade
Huisnummer:6
Toevoeging:
Kadasters:C
1713:
1808:
1885:Kaatsveld 2
1908:Kaatsveld 36
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

De Factorij met het laden van graan in een binnenvaartschip
Prins Hendrikkade 3-7
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00108
Bootjes aan de Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 3,4,5,6
Datering: 1965
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00251
Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00854
Prins Hendrikkade met rechts de Zuiderkade
Prins Hendrikkade 4,5,6
Datering: 29-3-1909
Identificatienummer: A-06-01-00029
Prins Hendrikkade met De Factorij
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Datering: ca 1900
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00075
Prins Hendrikkade, links de schuur aan de Stationsweg 1 later Anna Maria van Schurmansingel 1, in de midden de draaibrug over het kanaal.
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01245
Prins Hendrikkade met rechts de Zuiderkade
Prins Hendrikkade 4,5,6
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01246
Viswedstrijd op de Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Datering: 1970
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01254
Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01255
Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 5,6,7,10
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01256
Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 4,5,6,7
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01257
Bedrijvigheid op de Prins Hendrikkade. Aardappels worden klaar gemaakt voor vervoer.
Prins Hendrikkade 4,5,6
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01262
Een groot gedeelte van de Prins Hendrikkade
Prins Hendrikkade 1,2,3,4,5,6,7
Datering: 1975
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01264
De aankomst van Sint Nicolaas op de Prins Hendrikkade (tegenwoordig komt hij aan op de Turfkade)
Prins Hendrikkade 3,4,5,6,7
Datering: ca 1980
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01268
Prins Hendrikkade met vellenbloterij, Factorij en groenteveiling.
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00660
Prins Hendrikkade met de groenteveiling. Rechts de Zuiderkade.
Prins Hendrikkade 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00662
Prins Hendrikkade
Identificatienummer: A-23-01-00323
Prins Hendrikkade
Identificatienummer: A-23-01-00324
1e schip met cellulose wordt aan de Prins Hendrikkade in Franeker gelost voor de LPF (Leeuwarder Papier Fabriek)
Prins Hendrikkade
Datering: voor 1961
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00013
Traystapeling bij LPF (Leeuwarder Papier Fabriek) februari 1962 nu Huhtamaki.
Prins Hendrikkade
Datering: 1962
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00015
Traymachine met operator J. Oegemade bij de LPF (Leeuwarder papier Fabriek) nu Huhtamaki
Prins Hendrikkade
Bron: Piet de Vries
Identificatienummer: A-04-01-00023
Prins Hendrikkade met links de Zuiderkade
Prins Hendrikkade
Datering: 1949
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01252
Prins Hendrikkade met een loods van het FLC complex
Prins Hendrikkade
Datering: 1967
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01253
Het complex van de F.L.C. ( Franeker Landbouw Coöperatie).
Prins Hendrikkade
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00645
Links de Oostermolen op de Molenpôlle, en rechts de Prins Hendrikkade. Recht vooruit de strooschuren van Strikwerda en Hogendijk.
Prins Hendrikkade
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00652

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :