Dijk­straat 2 ( Tot 1918 Dijk­straat 4 )

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:2
Toevoeging: ( Tot 1918 Dijkstraat 4 )
Kadasters:A 650/1926/2151/2215
1713:Tweede Oost 107
1808:Tweede Oost 117
1885:Tweede Oost 217
1908:Tweede Oost 244
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Voorkant van Dijkstraat 2 aan de Breedeplaats. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 2
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00018
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker PM (Perfecte Mode)
Dijkstraat 2
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00087
Dijkstraat vanaf de Breedeplaats
Dijkstraat 2
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00025
Dijkstraat, Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 2,4,6,8
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00017
Dijkstraat 2 (PM) en 6. Herenkleding winkel van Foppe Molenaar. PM genoemd naar zijn vader die de zaak op het Noord is begonnen Piet Molenaar. Zaak zou aan Lamminga verkocht worden. Enkele dagen voor de verkoop heeft Molenaar een inwendige bloeding gekregen en die zelfde nacht nog overleden. Heeft voor de verkoop de nodige problemen gegeven. Ook heeft de zuster van molenaar Lies hier altijd gewerkt. De zaak is verkocht aan Dijkstra die destijds aan de Tzummerweg woonde. Vrouw van Lamminga is verder gegaan met een eigen zaak Shaft. Ook onder haar eigen naam mevr. van der Wal.
Dijkstraat 2,4,6
Identificatienummer: A-08-01-00220
Dijkstraat 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Dijkstraat 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00065
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker
Dijkstraat 2,4,6,8
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00064
Dijkstraat vanaf de Breedeplaats
Dijkstraat 2,4,5,6,8,10
Kadasternummer:
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00110
Dijkstraat 2 (Achterzijde van PM)
Dijkstraat 2,4,6
Kadasternummer: A 650
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00557
Het begin van de Dijkstraat.
Dijkstraat 2,4,6,7,9,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01601
Het begin van de Dijkstraat. In de verte is de molen op de Molepôlle nog te zien. Mensen poseren voor de fotograaf
Dijkstraat 2,7,9,6,8,10
Datering: <1903
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01602
Het begin van de Dijkstraat. In de verte is de molen op de Molepôlle nog te zien. Mensen poseren voor de fotograaf.
Dijkstraat 2,7,9,6,8,10
Datering: <1903
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01603
Het begin van de Dijkstraat.
Dijkstraat 2,4,6,7,9,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01604
Optocht in de Dijkstraat.
Dijkstraat 2,4,6,8,10,12
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01605
Het begin van de Dijkstraat. In de verte is de molen op de Molepôlle nog te zien.
Dijkstraat 2,7,9,6,8,10,12
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01606
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :