Dijk­straat 10

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:10
Toevoeging:
Kadasters:A 648
1713:Tweede Oost 109
1808:Tweede Oost 119
1885:Tweede Oost 221
1908:Tweede Oost 247
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Factuur voor voer van Erbo's Zaadhandel
Dijkstraat 10
Kadasternummer: A648
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00044
Dijkstraat 10 (links)
Dijkstraat 10
Kadasternummer: A 648
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00565
Dijkstraat 10 (links) en 12
Dijkstraat 10
Kadasternummer: A 648
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00566
Dijkstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 10,14,16,18,20,22,24,26,30
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00020
Dijkstraat 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Dijkstraat 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00065
Dijkstraat
Dijkstraat 6,8,10
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00029
Dijkstraat 6,8,10,12,14 noordzijde
Dijkstraat 6,8,10,12,14
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00090
Dijkstraat 10,12
Dijkstraat 10,12
Datering: 1984
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00091
Dijkstraat 10.12.14.16,18,20,22,24,26, nr.10 is afgebrand
Dijkstraat 10,12,14,16,18,20,22,24,26
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00092
Dijkstraat vanaf de Breedeplaats
Dijkstraat 2,5,6,8,10
Kadasternummer:
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00110
Het begin van de Dijkstraat.
Dijkstraat 2,7,9,6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01601
Het begin van de Dijkstraat. In de verte is de molen op de Molepôlle nog te zien. Mensen poseren voor de fotograaf
Dijkstraat 2,7,9,6,8,10
Datering: <1903
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01602
Optocht in de Dijkstraat.
Dijkstraat 2,6,8,10,12
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01605
Het begin van de Dijkstraat. In de verte is de molen op de Molepôlle nog te zien.
Dijkstraat 2,7,9,6,8,10,12
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01606
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Optocht
Dijkstraat
Bron: Emiel Terpstra
Identificatienummer: A-20-01-00027
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :