Godsacker 1

Straat:Godsacker
Huisnummer:1
Toevoeging:
Kadasters:A 635
1713:Tweede Oost 135
1808:Tweede Oost 145
1885:Tweede Oost 253
1908:Tweede Oost 276
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Bakkerij van Ulbe Hannema of zijn zoon Rients. Pand is afgebroken in 1929, en toen verrees het pand zoals de meesten het kennen. Daarna was Johannes Cornelis Ettema, electicien, eigenaar en bewoner. Nadat zijn zoon het een paar jaar had overgenomen koopt Sijtze Hilarides het pand in 1936 en start een Manufacurenhandel
Godsacker 1
Datering: 1879-1921
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00515
Godsacker 1
Godsacker 1
Kadasternummer: A635
Datering: 14-10-2020
Fotograaf: Berend Bosgra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00276
Interieur van Hilarides
Godsacker 1
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00570
Godsacker 1 (Achterhuis)
Godsacker 1
Kadasternummer: A635
Datering: 13-02-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00537
Godsacker 1 (Achterhuis)
Godsacker 1
Kadasternummer: A635
Datering: 13-02-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00538
Godsacker 1 (Achterhuis)
Godsacker 1
Kadasternummer: A635
Datering: 13-02-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00539
Godsacker 1.
Godsacker 1
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00752
Godsacker vanaf de schoolsteeg naar de Rooms-Katholieke Kerk. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Godsacker 1,3,5,7,9
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00042
Godsacker 1 - 35 (oneven)
Godsacker 1,3,5,7,9,11,13,15,17,27,29,31,33,35
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00059
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Jeugd op de brug bij Hilarides
Godsacker 1,3
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00058
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Jeugd op de brug bij Hlarides
Godsacker 1,3
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00059
Links van de Steeg de Godsacker, en rechts de Zilverstraat 53 "Het Posthuis"
Godsacker 1,3
Kadasternummer: A635
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00081
Godsacker
Godsacker 1,3,5
Datering: 1965
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 102180
Identificatienummer: A-08-02-00560
Rechts Logement "De Posthoorn" op de Zilverstraat 53, links Godsacker 1, de Bakkerij van Ulbe Hannema of zijn zoon Rients. Pand is afgebroken in 1929, en toen verrees het pand zoals de meesten het kennen. Daarna was Johannes Cornelis Ettema, electicien, eigenaar en bewoner. Nadat zijn zoon het een paar jaar had overgenomen koopt Sijtze Hilarides het pand in 1936 en start een Manufacurenhandel
Godsacker 1,3
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00562
Stratenmakers zij op de Zilverstraat aan het werk.
Godsacker 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Datering: 00-06-1964
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00319
Reclame wagen voor de gezamenlijk winkeliers van de Groenmarkt, Eise Eisingastraat en Zilverstraat (GEZ)
Godsacker 1,3
Datering: 1966
Bron: Karin Troost - Kerkhof
Identificatienummer: A-11-02-00028
Zicht op de drie bruggen voor 1915
Godsacker
Datering: < 1915
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00130
Godsacker
Godsacker
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00590
Tekening van het Klaarkamsterweeshuis. In 1552 gebouwd als gasthuis. Vanaf 1597 diende het als weeshuis. De gevelsteen (17 september 1598) op de hoek vermeldt dat prior Gerardus Agricola van klooster Klaarkamp veel goeds heeft gedaan voor de weeskinderen. Op 5 augustus 1954 sloot het weeshuis haar deuren.
Godsacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00591
Tegel van de Room Kathlieke keuterschool
Godsacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00197
De nieuwe Rooms Katholieke kerk
Godsacker
Datering: 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00621

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :