Godsacker 15

Straat:Godsacker
Huisnummer:15
Toevoeging:
Kadasters:A 626
1713:Tweede Oost 126
1808:Tweede Oost 136
1885:Tweede Oost 245
1908:Tweede Oost 269
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Woning van o.a Auke Hans Kortrijk, die hier in 1926 kwam wonen. Hij kwam van nummer 29, 2 huizen verderop richting Dijkstraat
Godsacker 15
Kadasternummer: A626
Datering: ca 1958
Bron: Facebook
Identificatienummer: A-04-01-00135
Godsacker de Rooms-Katholieke Kerk. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Godsacker 13,15
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00045
Godsacker 1 - 35 (oneven)
Godsacker 1,3,5,7,9,11,13,15,17,27,29,31,33,35
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00059
Godsacker
Godsacker 15,17,20,22,24,26,37
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00525
nummer 15 staat nog eenzaam overeind na de afbraak van de nummers 17,27,29 en 31. de nieuwe Room Katholieke kerk is al gebouwd.
Godsacker 13,15
Datering: 1962-1964
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00586
De net gebouwde nieuwe R.K. kerk. Het Huis van Hans Kortrijk zal binnenkort worden afgebroken (Nummer 15)
Godsacker 13,15
Kadasternummer: A628
Datering: ca 1964
Bron: Herre Veldman
Identificatienummer: A-04-01-00144
Afbraak van Godsacker 15 en 17
Godsacker 15,17,25
Kadasternummer: A,624,A626
Datering: ca 1963
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00029
Afbraak van Godsacker 15 en 17
Godsacker 15,17,25
Kadasternummer: A,624,A626
Datering: ca 1963
Bron: A.Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00030
Afbraak van Godsacker 15 en 17
Godsacker 15,17,25
Kadasternummer: A,624,A626
Datering: ca 1963
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00031
De Godacker met recht vooruit het z.g "Waterhuisje", en rechts het stek van de Rooms Katholieke kerk.
Godsacker 11,15,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00767
De Godacker met recht vooruit het z.g "Waterhuisje", en rechts het stek van de Rooms Katholieke kerk.
Godsacker 11,15,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00768
F2 feesten: 750 jaar stadsrechten voor Franeker. Er stond en tent op het Sjûkelân tijdens de zakenbeurs . Het pand Godsacker 15 is met lampjes verlicht. Nachtfoto
Godsacker 15,16
Datering: 30-08-1949
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-05313
Zicht op de drie bruggen voor 1915
Godsacker
Datering: < 1915
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00130
Godsacker
Godsacker
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00590
Tekening van het Klaarkamsterweeshuis. In 1552 gebouwd als gasthuis. Vanaf 1597 diende het als weeshuis. De gevelsteen (17 september 1598) op de hoek vermeldt dat prior Gerardus Agricola van klooster Klaarkamp veel goeds heeft gedaan voor de weeskinderen. Op 5 augustus 1954 sloot het weeshuis haar deuren.
Godsacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00591
Tegel van de Room Kathlieke keuterschool
Godsacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00197
De nieuwe Rooms Katholieke kerk
Godsacker
Datering: 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00621
Franeker Gevelstenen: “Eerste steen gelegd door Wethouder L. Miedema, 30 augustus 2004” De steen zit in Franciscushof 22
Godsacker
Datering: 30-08-2004
Bron: Archief Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-07-04-00064

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :