Godsacker 39

Straat:Godsacker
Huisnummer:39
Toevoeging:
Kadasters:A 617
1713:Eerste Oost 62
1808:Tweede Oost 20
1885:Tweede Oost 28
1908:Tweede Oost 28
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Rouwkoets op de Godsacker. Dit moet een Rouwkoets van Kreger zijn geweest. Had de stalling voor zijn paarden op de Godsacker. Daar waar die man in de deur staat was de stalling voor de paarden. Volgens de oude verhalen die rond gingen is er een paard in de oorlog geslacht in de gemeentelijke noodslachtplaats. Het vlees was zo taai dat er gezegd werd als een stukje vlees taai was "Is een stuk vlees van Kreger zijn paard". Hij had meerdere koetsen
Godsacker 39
Datering: ca 1900
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00013
Godsacker 37 en 39
Godsacker 39
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00014
Godsacker 39
Godsacker 39
Kadasternummer: A617,A618
Datering: 14-10-2020
Fotograaf: Berend Bosgra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00308
Godsacker. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Godsacker 37,39,41
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00049
Godsacker 37 en 39 met daarvoor een koets met paarden.
Godsacker 37,39
Kadasternummer: A617/A618
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00082
Godsacker met een koets
Godsacker 37,39
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00508
Laatste hiusje is Godsacker 37 ook wel bekend als het waterhuisje.
Godsacker 37,39
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05088
Zicht op de drie bruggen voor 1915
Godsacker
Datering: < 1915
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00130
Godsacker
Godsacker
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00590
Tekening van het Klaarkamsterweeshuis. In 1552 gebouwd als gasthuis. Vanaf 1597 diende het als weeshuis. De gevelsteen (17 september 1598) op de hoek vermeldt dat prior Gerardus Agricola van klooster Klaarkamp veel goeds heeft gedaan voor de weeskinderen. Op 5 augustus 1954 sloot het weeshuis haar deuren.
Godsacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00591
Tegel van de Room Kathlieke keuterschool
Godsacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00197
De nieuwe Rooms Katholieke kerk
Godsacker
Datering: 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00621

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :