Dijk­straat 36

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:36
Toevoeging:
Kadasters:A 613
1713:Tweede Oost 22
1808:Tweede Oost 25
1885:Tweede Oost 33
1908:Tweede Oost 32
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Factuur van G.T. Boskase, ( Gregorius Theodorus) Damesconfectie, Manufacturen, Bedden
Dijkstraat 36
Kadasternummer: A613
Datering: 08-08-1936
Bron: Herre Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00154
Wigwam speelgoed
Dijkstraat 36
Datering: 23-11-1995
Bron: Handel & Nijverheid
Identificatienummer: A-08-05-00051
Interieur van een sportwinkel (waarschijnlijk sportprijzen van Seerden)
Dijkstraat 36
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00529
Dijkstraat 36
Dijkstraat 36
Kadasternummer: A 613
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00593
Dijkstraat met Oude weeshuis aan de Godsacker 35. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 34,36
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00022
Dijkstraat tussen brug en Godsacker. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 36,40,42
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00024
Dijkstraat 32,34,36,38,42
Dijkstraat 32,34,36,38,42
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00061
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Sporthuis Seerden
Dijkstraat 34,36,40
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00063
Dijkstraat
Dijkstraat 36,38,40,42
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00028
Rechts voormalige herberg "De Roskam" hier met Fotografie Joan van de Brug. Verderop sporthuis Seerden
Dijkstraat 36,38,40,42
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00043
Dijkstraat Oostzijde
Dijkstraat 36,37,39
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00235
Dijkstraat Oostzijde
Dijkstraat 36,49
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00237
Foto richting Breedeplaats ter hoogte van Café "De Roskam". In die tijd was het nog bijzonder dat er een foto werd genomen.
Dijkstraat 36,38,40,42
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00301
Achterzijde van Dijkstraat 32,34 en 36, links nummer 37 van de Godsacker
Dijkstraat 32,34,36
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00561
Intertoys - speelgoedwinkel
Dijkstraat 32,34,36,38
Datering: 19-07-2001
Bron: Handel & Nijverheid
Identificatienummer: A-08-05-00021
Dijkstraat 34,36
Dijkstraat 34,36
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00099
Dijkstraat richting de Zuiderkade
Dijkstraat 32,34,36,37,39
Datering: voor 1903
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00018
Dijkstraat richting Molepôlle.
Dijkstraat 36,38,40,41,43,45
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01607
Dijkstraat richting Molepôlle.
Dijkstraat 36,38,40,42,44,41,43,45
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01619
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01630
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01631
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug. Het is druk op straat.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01632
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug. Een jongetje met een vishengel steekt over.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01633
Dijkstraat richting Breedeplaats. In het midden de Prins Mauritsbrug.
Dijkstraat 37,32,34,35,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01634
Rechts Logement, Café en Restauratie "De Roskam".
Dijkstraat 42,40,38,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01635
Rechts Logement, Café en Restauratie "De Roskam".
Dijkstraat 42,40,38,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01636
Rechts Logement, Café en Restauratie "De Roskam" Veel mensen staan op straat te kijken ( Met geschreven tekst).
Dijkstraat 42,40,38,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01638
Rechts Logement, Café en Restauratie "De Roskam" Veel mensen staan op straat te kijken.
Dijkstraat 42,40,38,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01640
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :