Dijk­straat 30

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:30
Toevoeging:
Kadasters:A 607
1713:Tweede Oost 116
1808:Tweede Oost 126
1885:Tweede Oost 233
1908:Tweede Oost 258
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Factuur voor 80 spritsen van P. Mensink, brood-, koek- en banketbakkerij
Dijkstraat 30
Kadasternummer: A168
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00092
Dijkstraat 30
Dijkstraat 30
Kadasternummer: A 607
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00587
Dijkstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 10,14,16,18,20,22,24,26,30
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00020
Dijkstraat 26,28,30 (Blauwe Weeshuis, jeugdcentrum de Skûle) Naast de Skûle de VIVO winkel. Eerst van de Vries sr. Die op de hoek Grote Hofstraat - Heerengracht hier de eerste winkel runde. Later door de Geert Vries JR. overgenomen. Nu Boekhandel Blauw.
Dijkstraat 26,28,30
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Identificatienummer: A-08-01-00214
Dijkstraat 28,30
Dijkstraat 28,30
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00060
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Kruidenier Vivo ( Geerd en Annie de Vries)
Dijkstraat 26,30
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00096
Feest in de Dijkstraat
Dijkstraat 24,26,30
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00270
Dijkstraat 16, 18,20,22,24,26,30
Dijkstraat 16, 18,20,22,24,26,30
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00093
Dijkstraat 28,30, met op het eind links De Skûle aan de Godsacker 35
Dijkstraat 28,30
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00098
Dijkstraat richting Breedeplaats.
Dijkstraat 30,28,26,24,22,20,29,27,25,23,21
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01615
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :