Dijk­straat 24

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:24
Toevoeging:
Kadasters:A 605
1713:Tweede Oost 114
1808:Tweede Oost 124
1885:Tweede Oost 227
1908:Tweede Oost 255
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Opening van de platenwinkel "Long Play" door "Barend Servet". Hiervoor zat Kapper Harkema erin.
Dijkstraat 24
Datering: 1974
Bron: A. Hillebrand
Identificatienummer: A-08-03-00323
In 1994 aangeduid als Beschermd monument/beeldbepalend. Dijkstraat 24 is later gesloopt in verband met een doorbraak naar het Martiniplantsoen
Dijkstraat 24
Datering: 1994
Bron: Stichting Franeker Stadschoon
Identificatienummer: A-19-02-00001
Interieur van platenzaak "Long Play" van Hillebrand. (Voorheen zat hier kapper Harkema)
Dijkstraat 24
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00550
Dijkstraat 24
Dijkstraat 24
Kadasternummer: A 605
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00581
Dijkstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 10,14,16,18,20,22,24,26,30
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00020
Dijkstraat 24 en 26: VIVO- winkel van De Vries. Eerst winkel op de hoek van de Kerkstraat en Heerengracht .Hier zwaaide vader de scepter. Zoon Geert heeft de zaak overgenomen en is naar de Dijkstraat gegaan. Na beëindiging heeft hij een tijdje bij de supermarkt in de Sjaerdemastraat gewerkt, daarna in een supermarkt in Harlingen. Pand later de boekhandel van Blauw Daar naast kapper Harkema. In dit pand heeft ook nog een verkoper van Limburgse vlaaien gezeten, die zo gek was, dat hij de vlaaien over de straat gooide. Heeft ook een tijdje gratis ijs verkocht. Jelly van der Velde heeft hier ook een tijdje boven gewoond. Hillebrand heeft hier enkele jaren een platenwinkel gehad, "Long Play", waar een dochter de verkoop deed. Pand is afgebroken en is nu een doorgang naar het Martini- plantsoen.
Dijkstraat 24,26
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00213
Dijkstraat 12 t/m 26: 1e winkel van Wassenaar, de ERBO. Benodigdheden voor dieren,voeders en ook zaadhandel. Daarnaast, in de hier leegstaande winkel, is Bloksma zijn parfumeriezaak begonnen. Rechts zijn voor de winkel nog de rekken te zien voor de groentekisten van groenteboer Atze Jellema. Broer van groenteboer Jellema, Voorstraat. Later naar Martiniplantsoen verhuisd. Atze verzamelde foto's van de stad. (Arend Heitman) Deze winkels/woonhuizen maakten onderdeel uit van een oud pand, alhoewel je dat aan de voorgevel niet direct kon zien. Dijkstraat 12 had aan de achterkant een grote kelder met daarboven een kamer, die meer dan een meter boven straatniveau uitkwam. Het pand bevatte een houten spiltrap, zoals vaker voorkomt in zeer oude panden. Aan de zijkant was een tuinkamer met openslaande deuren, die dateerde uit de tijd dat Dijkstraat 14 nog een tuin was en onbebouwd. Helaas is er na de brand in 1979 geen spoor meer van het oude pand. (Bron: Simon Jansons)
Dijkstraat 12,14,16,18,20,22,24,26
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00215
Dijkstraat 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Dijkstraat 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00065
Feest in de Dijkstraat
Dijkstraat 24,26,30
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00270
Vrachtwagen van Cornelis Roersma verspert de weg in de Dijkstraat
Dijkstraat 23,24,25
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00299
Dijkstraat 10.12.14.16,18,20,22,24,26, nr.10 is afgebrand
Dijkstraat 10,12,14,16,18,20,22,24,26
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00092
Dijkstraat 16, 18,20,22,24,26,30
Dijkstraat 16, 18,20,22,24,26,30
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00093
Verklede mensen tijdens de 750 jaar feesten van de AD van 1974. op 24 de voormalige Kapperswinkel van Harkema, op dat moment de platenwinkel "Long play" van Adam Hillebrand.(het uithangbord is gemaakt door zoon een van Hillebrand) Nu is het de doorgang naar het Martinplantsoen.
Dijkstraat 20,22,24,26
Datering: 00-09-1974
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00181
Dijkstraat richting Molepôlle. Het is feest met Vlaggen en versiering. Een groep mensen staat te kijken naar de fotograaf.
Dijkstraat 17,19,21,20,22,24,26,28
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01612
Dijkstraat richting Breedeplaats.
Dijkstraat 27,25,23,22,24,26
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01613
Dijkstraat richting Breedeplaats.
Dijkstraat 30,28,26,24,22,20,29,27,25,23,21
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01615
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :