Dijk­straat 33

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:33
Toevoeging:
Kadasters:A 601
1713:Tweede Oost 88
1808:Tweede Oost 97
1885:Tweede Oost 196
1908:Tweede Oost 217
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Advertentie van kleermaker Jacobus Bonema
Dijkstraat 33
Kadasternummer: A601
Bron: Chris Bonnema
Identificatienummer: A-04-01-00109
Dijkstraat 33
Dijkstraat 33
Kadasternummer: A 601
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00590
Dijkstraat gedeelte van de Lijnbaanstraat tot de Heerengracht. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 9,31,33,35
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00019
Dijkstraat 29 t/m 35: Dijkstraat naast kantoor van de krant de bakkerij Van der Veen. Daarnaast Alkema textiel en bedden. Zijn broer had ook een textiel winkel op het Vliet. 3e pand is van Siebe Schiphof, bloemist. De ”Vergeet mij niet”. Kwam vaak bij opa en deze noemde hem “Speen”. Was bevriend met Roersma van de krant. Dit was later de kapsalon van Ria van Langen: La petite maison. Daarnaast een stomerij van Hoeksema. 6e pand is Hillebrand. Sr is hier met de eerste winkel begonnen en later Expert. Twee huizen verder speelgoedzaak Van der Zee. Later door Van der Heide voortgezet. Van der Zee is verhuisd naar het 1e huis in de W.Wierdsmastraat, hoek Jukemastraat. Van der Heide speelde in de Harmonie en is later naar Surhuisterveen verhuisd
Dijkstraat 29,31,33,35
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00211
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15,13,11,9
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15,13,11,9
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00058
Dijkstraat 31,33,35. Op de hoek zat lange tijd de Franeker Courant, daarnaast zat Alkema, pand ernaast zit al lang een kapperszaak.
Dijkstraat 35,33,31
Kadasternummer: A600,A601,A602
Datering: 1893-1897
Bron: Chris Bonnema
Identificatienummer: A-04-01-00110
Man op een paard voor de bakkerij van (Waarschijnlijk) Fokke van der Veen
Dijkstraat 35,33,31
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00084
Lunchroom
Dijkstraat 33,35
Bron: Gerard van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02548
Lunchroom
Dijkstraat 33,35
Bron: Gerard van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02549
Dijkstraat richting Breedeplaats. Rechts is het Blauwe weeshuis aan de Godsacker.
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01616
Rechts het Blauwe weeshuis aan de Godsacker.
Dijkstraat 35,33,31
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01621
Recht het Blauwe weeshuis, daarna bejaardenhuis, daarna Jeugdcentrum de Skûle, nu de Skûle Welzijn
Dijkstraat 35,33,31
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01622
Dijkstraat richting Breedeplaats. Rechts het Blauwe weeshuis aan de Godsacker.
Dijkstraat 35,33,31
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01629
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :