Dijk­straat 23

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:23
Toevoeging:
Kadasters:A 590
1713:Tweede Oost 93
1808:Tweede Oost 102
1885:Tweede Oost 201
1908:Tweede Oost 222
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Huishoudelijke artikelen en speelgoed Van der Zee
Dijkstraat 23
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00082
Joh. Sleijffer, verkoophuis galanteriën
Dijkstraat 23
Kadasternummer: A590
Datering: 02-11-1907
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00116
Firma Van der Zee, speciaalhuis voor cadeau's
Dijkstraat 23
Kadasternummer: A590
Datering: 17-12-1971
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00145
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen en hobby spullen van Van der Zee (Van der Heide) met een modeltreinbaan
Dijkstraat 23
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00547
Dijkstraat 23
Dijkstraat 23
Kadasternummer: A 590
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00580
Dijkstraat midden gedeelte van de Lijnbaanstraat tot de Heerengracht. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 13,15,17,19,21,23,25,27,29
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00021
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15,13,11,9
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15,13,11,9
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00058
Dijkstraat richting breedeplaats
Dijkstraat 24,23,25,26,27
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00272
Vrachtwagen van Cornelis Roersma verspert de weg in de Dijkstraat
Dijkstraat 23,24,25
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00299
verklede mensen tijdens de 750 jaar feesten van de AD van 1974 Links "Hillebrand alles electrisch" op 25, daarnaast de winkel van Van der Zee met huishoudelijk artikelen en speelgoed. Daarnaast op 21 de schoenwinkel van Riemersma.
Dijkstraat 25,23,21
Datering: 00-09-1974
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00182
Dijkstraat richting Breedeplaats.
Dijkstraat 27,25,23,22,24,26
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01613
Dijkstraat richting Breedeplaats.
Dijkstraat 30,28,26,24,22,20,29,27,25,23,21
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01615
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Dijkstraat
Dijkstraat
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00108
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Optocht
Dijkstraat
Bron: Emiel Terpstra
Identificatienummer: A-20-01-00027
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :