Dijk­straat 17

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:17
Toevoeging:
Kadasters:A 588/1416/2846
1713:Tweede Oost 95
1808:Tweede Oost 104
1885:Tweede Oost 203
1908:Tweede Oost 225
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Vishandelaar Jan Poelsma met zijn vrouw Aaltje en de kinderen Nanning en Petronella voor de winkel aan de Dijkstraat 17. De andere kinderen zullen uit de buurt komen.
Dijkstraat 17
Datering: 1930-1939
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00312
Drank-wet vergunning: Een drankwet-verlof voor alcohol vrije dranken voor Harmen Miedema. Deze is geldi voor het adres Dijkstraat 17, enwel voor de kamer achter de winkel van 13m3. (later viswinkel van Miedema). De vergunning is verleend op 13-8-1940
Dijkstraat 17
Datering: 13-08-1940
Bron: Gemeente Politie Franeker
Identificatienummer: A-07-03-00012
Dijkstraat midden gedeelte van de Lijnbaanstraat tot de Heerengracht. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 13,15,17,19,21,23,25,27,29
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00021
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15,13,11,9
Dijkstraat 35,33,31,29,27,25,23,21,19,17,15,13,11,9
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00058
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Mevrouw Bloksma van Drogisterij Bloksma
Dijkstraat 13,15,17,19
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00085
Dijkstraat 19,17 detail dakoverstek
Dijkstraat 19,17
Kadasternummer: A588
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00094
Dijkstraat 19,17 detail hoekafwerking
Dijkstraat 19,17
Kadasternummer: A588
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00095
Dijkstraat 19,17 Geveldetail
Dijkstraat 19,17
Kadasternummer: A588
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00096
Dijkstraat 19,17 winkelpand in Jugendstil
Dijkstraat 19,17
Kadasternummer: A588
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00097
Visboer Miedema (Zijn Vrouw schaatste wedstrijden evenals haar zuster Martha Wieringa)
Dijkstraat 17,19
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00485
Dijkstraat richting Molepôlle. Het is feest met Vlaggen en versiering. Een groep mensen staat te kijken naar de fotograaf.
Dijkstraat 17,19,21,20,22,24,26,28
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01612
Dijkstraat richting Breedeplaats. Het feest met vlaggetjes en versiering aan de gevels.
Dijkstraat 21,19,17,16,18,20,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01614
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Optocht
Dijkstraat
Bron: Emiel Terpstra
Identificatienummer: A-20-01-00027
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :