Breedeplaats 7

Straat:Breedeplaats
Huisnummer:7
Toevoeging:
Kadasters:A 555/930//1992/2183/2273
1713:Tweede Oost 100
1808:Tweede Oost 110
1885:Tweede Oost 210
1908:Tweede Oost 236

Voormalige Herberg “De Doelen” Artikel uit het boek “Joodse Huizen 10 in Amsterdam” waarin een hoofdstuk over het Pand Breedeplaats 7 in Franeker. Het gaat over de geschiedenis van de familie Leijdesdorf. Het artikel is geschreven door Matthijs Graafland (1956) Joodse Huizen-10-Graafland

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker De Zon
Breedeplaats 7
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00052
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker De Zon
Breedeplaats 7
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00058
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. De Vries in de meubelzaak.
Breedeplaats 7
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00157
De Zon' - meubelen en woninginrichting
Breedeplaats 7
Kadasternummer: A555
Datering: 7-8-1964
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00148
H. Leijdesdorff, Meubelen en Antiquiteiten
Breedeplaats 7
Kadasternummer: A555
Datering: 18-05-1906
Bron: Sipma, familiearchief
Identificatienummer: A-04-01-00108
Sticker van woonwinkel "De Zon"
Breedeplaats 7
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00306
Breedeplaats 7
Breedeplaats 7
Kadasternummer: A555
Datering: 25-5-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00424
Breedeplaats richting Dijkstraat, met rechts de winkel van leijdersdorff
Breedeplaats 7
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05110
De herinrichting van de Beedeplaats
Breedeplaats 8,10,12,7
Datering: 1980
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00017
Breedeplaats Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Breedeplaats 3,5,7
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00010
Breedeplaats 3,5,7
Breedeplaats 3,5,7
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00053
Breedeplaats 8,10,12,7, met in de midden Dijkstraat 1 en 5 de voormalige Dekemastate
Breedeplaats 8,10,12,7
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00169
Feest. Breedeplaats De historische optocht op 10 juli 1906 in Franeker. Voorstellende Caspar di Robles.
Breedeplaats 1,3,5,7
Datering: 10-07-1906
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00181
Breedeplaats rechts de nummers 7 en 5 en links de Dijkstraat nummer 1 en 5
Breedeplaats 7,5
Datering: 27-2-1905
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00182
Discusmarkt op de Breedeplaats gezien vanaf de Martinkerk.
Breedeplaats 1,3,5,7
Datering: 21-05-1952
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00217
Gezamenlijke broodmaaltijd op de Breedeplaats tijdens de Agrarische dagen 1974 750 jaar stad (F4)
Breedeplaats 5,7
Datering: 00-09-1974
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00447
Verklede mensen bij de poffertjeskraam op de Breedeplaatrs tijdens de 775 jaar feesten van de AD van 1974
Breedeplaats 5,7
Datering: 00-09-1974
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00184
Feest. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân.
Breedeplaats 5,7
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05329
Feest. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân.
Breedeplaats 3,5,7
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05334
Feest. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân.
Breedeplaats 7,5
Kadasternummer: A765
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05553
Breedeplaats met hier links een stukje van de muziekkoepel, en achter de lantaarnpaal de Hofstraat. Rechts de Botniastins.
Breedeplaats 1,3,5,7
Datering: 1910
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01497
Op het hoekje Breedeplaats 12 en Dijkstraat de winkel van Piet Molenaar (PM) rechts nog een stukje van de Winkel van Leijdersdorff.
Breedeplaats 7,10,12
Datering: 1937
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01503
Boemenstal voor de parkeerplaats van de Frieslandbank
Breedeplaats
Datering: 1975
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00015
Breedeplaats, de opening van de Agrarische Dagen
Breedeplaats
Datering: 1982
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00177
Discusmarkt op de Breedeplaats
Breedeplaats
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00219
Bakkerij "De Samenwerking" tijdens een Diskus middag op de breedeplaats (kopje achter tafel is Teake Zijlstra)
Breedeplaats
Datering: ca 1951
Bron: Teake Zijlstra
Identificatienummer: A-04-01-00699

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :