Schilbanken 28

Straat:Schilbanken
Huisnummer:28
Toevoeging:
Kadasters:A 472
1713:Eerste West 82
1808:Eerste West 94
1885:
1908:
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Schilbanken 28 (Zuiderkade 61)
Schilbanken 28
Kadasternummer: A471 - A472
Fotograaf: Bernard Veerman
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00228
Schilbanken hoek Zuiderkade
Schilbanken 28
Kadasternummer: A471
Datering: 23-10-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00266
Schilbanken 27. De oude smederij van Bijlsma
Schilbanken 28
Kadasternummer: A471
Datering: 23-10-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00267
Gedenksteen: Eerste steen gelegd door G.Sikkema 87 jaar oud 13 maart 1922
Schilbanken 28
Kadasternummer: A471
Datering: 23-10-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00268
"Franeker Gevelstenen: ‘De eerste steen gelegd door G. Sikkema, 87 jaar, 13 maart 1922’. In 1895 begon Gerben Elias Sikkema (geb. 1835) een smederij op Schilbanken 27. In 1922 bouwt hij op de hoek van Schilbanken / Zuiderkade een nieuw woonhuis. De erfpacht lag bij zijn zoon, smid Hette Sikkema. In 1938 ging de erfpacht over naar smid Jan Bijlsma. Op de achtergeel aan de Zuiderkade is het woord ‘SMEDERIJ’ gebeiteld. "
Schilbanken 28
Datering: 1895
Bron: Archief Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-07-04-00155
"Franeker Gevelstenen: ‘De eerste steen gelegd door G. Sikkema, 87 jaar, 13 maart 1922’ In 1895 begon Gerben Elias Sikkema (geb. 1835) een smederij op Schilbanken 27. In 1922 bouwt hij op de hoek van Schilbanken / Zuiderkade een nieuw woonhuis. De erfpacht lag bij zijn zoon, smid Hette Sikkema. In 1938 ging de erfpacht over naar smid Jan Bijlsma. "
Schilbanken 28
Datering: 13-03-1922
Bron: Archief Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-07-04-00156
De Schilbanken.
Schilbanken 28,27,26,25,24
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00296
Schilbanken. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilbanken 19,20,22,26,27,28
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00123
Schilbanken
Schilbanken 19,20,22,26,27,28
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00353
Schilbanken 26,27,28
Schilbanken 26,27,28
Datering: 1963
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 80.472
Identificatienummer: A-08-02-01411
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 51
Schilbanken
Kadasternummer: A455
Datering: 28-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00255
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 52
Schilbanken
Kadasternummer: A456
Datering: 23-10-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00256
Straatnaambord van de Schilbanken
Schilbanken
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00299

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :