Schilbanken 26

Straat:Schilbanken
Huisnummer:26
Toevoeging:
Kadasters:A 468
1713:Eerste West 79
1808:Eerste West 90
1885:Eerste West 147
1908:Eerste West 143
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Schilbanken 26
Schilbanken 26
Kadasternummer: A468
Datering: 23-10-2019
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00264
De Schilbanken.
Schilbanken 28,27,26,25,24
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00296
Schilbanken. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilbanken 19,20,22,26,27,28
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00123
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00043
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00044
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00045
Schilbanken
Schilbanken 19,20,22,26,27,28
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00353
Schilbanken
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00356
Schilbanken 25,26,27
Schilbanken 25,26,27
Datering: 1963
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 80.471
Identificatienummer: A-08-02-01410
Schilbanken 26,27,28
Schilbanken 26,27,28
Datering: 1963
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 80.472
Identificatienummer: A-08-02-01411
Schilbanken. Kinderen staan tegen de leuning.
Schilbanken 27,26,25,24,22,19
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01720
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht.
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01724
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht (Kleur
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01725
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht.
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01726
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht (Kleur ).
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01727
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht (Kleur ).
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01728
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht. ( in een kader met tekst ( Nummer 20 )).
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01729
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht. ( in een kader met tekst ( Nummer 12 )).
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01730
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 51
Schilbanken
Kadasternummer: A455
Datering: 28-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00255
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 52
Schilbanken
Kadasternummer: A456
Datering: 23-10-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00256
Straatnaambord van de Schilbanken
Schilbanken
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00299

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :