Schilbanken 22

Straat:Schilbanken
Huisnummer:22
Toevoeging:
Kadasters:A 462
1713:Eerste West 75
1808:Eerste West 86
1885:Eerste West 141
1908:Eerste West 139
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Nu nummer 20, nummer 20 lag vroeger achter nummer 19 en Schilbanken 22 de ingang lag in de Pommesteeg
Schilbanken 22
Kadasternummer: A465
Datering: 23-10-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00260
Schilbanken 22
Schilbanken 22
Kadasternummer: A465
Datering: 23-10-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00261
"Franeker Gevelstenen: “Den 8 Juni 1871 den eersten steen gelegd door Jantje R. van Wijngaarden van Tzum oud bijna 3 jaren”. Deze steen, waarvan alleen nog bijgaande archieffoto van bestaat, is destijds geplaatst b.g.v. de nieuwbouw van het pakhuis aan de Schilbanken en van de timmerschuur aan de Zuiderkade. Jantje van Wijngaarden was een dochter van Rients Tjipkes van Wijngaarden en Aukje Hilarides. Gerben Joukes Hilarides, koopman te Tzum, was in 1872 eigenaar van dit pand. "
Schilbanken 22
Datering: 08-06-1871
Bron: Archief Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-07-04-00154
Schilbanken. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilbanken 19,20,22,26,27,28
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00123
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00043
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00044
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00045
Schilbanken (half café "de Kleine beurs")
Schilbanken 17,18,20,22
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00352
Schilbanken
Schilbanken 19,20,22,26,27,28
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00353
Schilbanken
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00356
Schilbanken 20,22,24
Schilbanken 20,22,24
Datering: 1963
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 80.470
Identificatienummer: A-08-02-01409
Schilbanken 18,19,22
Schilbanken 18,19,22
Kadasternummer: A461/A465
Datering: 1986
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00487
Schilbanken 19,22
Schilbanken 19,22
Kadasternummer: A460/A461/A465
Datering: 1974
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00488
Schilbanken. Kinderen staan tegen de leuning.
Schilbanken 27,26,25,24,22,19
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01720
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht.
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01724
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht (Kleur
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01725
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht.
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01726
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht (Kleur ).
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01727
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht (Kleur ).
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01728
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht. ( in een kader met tekst ( Nummer 20 )).
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01729
Schilbanken met rechts de Smidse van S. Sikkema. Een skûtsje ligt in de gracht. ( in een kader met tekst ( Nummer 12 )).
Schilbanken 27,26,25,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01730
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 51
Schilbanken
Kadasternummer: A455
Datering: 28-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00255
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 52
Schilbanken
Kadasternummer: A456
Datering: 23-10-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00256
Straatnaambord van de Schilbanken
Schilbanken
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00299

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :