Schilbanken 13

Straat:Schilbanken
Huisnummer:13
Toevoeging:
Kadasters:A 454
1713:Eerste West 60
1808:Eerste West 78
1885:Eerste West 131
1908:Eerste West 130
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

In 1994 aangeduid als Beschermd monument/beeldbepalend. Later geheel gerestaureerd
Schilbanken 13
Datering: 1994
Identificatienummer: A-19-02-00022
Schilbanken 13
Schilbanken 13
Kadasternummer: A454
Datering: 00-11-1994
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00484
Schilbanken 13 na reastauratie
Schilbanken 13
Kadasternummer: A454
Datering: 00-07-1995
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00485
Schilbanken 13
Schilbanken 13
Kadasternummer: A 454
Datering: 19-04-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00685
Schilbanken. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00122
Schilbanken 13-19. Schuur gebruikt als stalling ijswagen Algera. Daarnaast achteringang brandstoffen handel Osinga en Blanksma. Later van Cath. Visser en nadien Doeland.
Schilbanken 13,17,18,19
Fotograaf: J. Heitman - de Groot.
Identificatienummer: A-08-01-00331
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00043
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00044
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00045
Schilbanken 10,11,13
Schilbanken 10,11,13
Datering: 1963
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 80.466
Identificatienummer: A-08-02-01405
Schilbanken 11,13,15,16
Schilbanken 11,13,15,16
Datering: 1963
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 80.467
Identificatienummer: A-08-02-01406
De auto - met kenteken B-39644, afgegeven op 09-06-1950 - van Titia Hillegonda Bos staat op de Academiestraat 10. Voor de auto ( Škoda 1101 ) staat Jan Postma. Jan Pieters Postma opgegroeid op de Bontemantel in St Annaparochie. Zoon van Pieter Pieters Postma, Koopman en Geeske Pijlgers Hagedoorn
Schilbanken 6,10,11,13
Datering: Ca 1955
Bron: J. Faber
Identificatienummer: A-04-01-00221
Schilbanken 10,11,13,15 en 15 (half cafe "de Kleine beurs")
Schilbanken 10,11,13,15
Datering: 1974
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00481
Schilbanken 11,13
Schilbanken 11,13
Kadasternummer: A446/A454
Datering: 1974
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00482
Schilbanken 13
Schilbanken 11,13
Kadasternummer: A454
Datering: 00-06-1994
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00483
Drie woningkjes in de Pommesteeg. (Achter het witte schuurtje aan de rechterkant) Rechts is Zuiderkade 50, Links is Zuiderkade 51. de steeg liep van de Schilbanken naar de Zuiderkade of visa versa
Schilbanken 13,14,15
Datering: 1967
Bron: Gerard van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02587
De auto - met kenteken B-39644, afgegeven op 09-06-1950 - van Titia Hillegonda Bos staat op de Academiestraat 10. Voor de auto ( Škoda 1101 ) staat Jan Postma. Jan Pieters Postma opgegroeid op de Bontemantel in St Annaparochie. Zoon van Pieter Pieters Postma, Koopman en Geeske Pijlgers Hagedoorn.
Schilbanken 6,10,11,13
Datering: ca 1955
Fotograaf: J. Faber
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01721
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 51
Schilbanken
Kadasternummer: A455
Datering: 28-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00255
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 52
Schilbanken
Kadasternummer: A456
Datering: 23-10-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00256
Straatnaambord van de Schilbanken
Schilbanken
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00299

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :