Schilbanken 14

Straat:Schilbanken
Huisnummer:14
Toevoeging:
Kadasters:A 451
1713:Eerste West 69
1808:Eerste West 79b
1885:Eerste West 134
1908:Eerste West 133
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

In 1994 aangeduid als Beschermd monument/beeldbepalend. Na 1994 is een dakkappel geplaatst
Schilbanken 14
Datering: 1994
Identificatienummer: A-19-02-00023
Zuiderkade. In deze woning woonde Poelsma, hij werkte bij de brandstofhandel en de wc stond in de steeg. Moesten dus altijd naar buiten al ze nodig moesten. Huis is afgebroken samen met de woningen in de steeg. Dit waren zg. onbewoonbaar verklaarde woningen. De Pommesteeg liep door tot de schilbanken. Werd dan boven de deur een bordje met de tekst "onbewoonbaar" gespijkerd. Betekende als deze woning wordt afgebroken en er een premie van de regering te krijgen was. In de steeg zijn bij div. woningen regenwater bakken zoals op de foto is te zien. (Bron: A.Heitman)
Schilbanken 14,15,16
Identificatienummer: A-08-01-00254
Drie woningkjes in de Pommesteeg. (Achter het witte schuurtje aan de rechterkant) Rechts is Zuiderkade 50, Links is Zuiderkade 51. de steeg liep van de Schilbanken naar de Zuiderkade of visa versa
Schilbanken 13,14,15
Datering: 1967
Bron: Gerard van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02587
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 51
Schilbanken
Kadasternummer: A455
Datering: 28-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00255
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 52
Schilbanken
Kadasternummer: A456
Datering: 23-10-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00256
Straatnaambord van de Schilbanken
Schilbanken
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00299

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :