Schilbanken 6

Straat:Schilbanken
Huisnummer:6
Toevoeging:
Kadasters:A 438
1713:Eerste West 64
1808:Eerste West 69
1885:Eerste West 118
1908:Eerste West 120
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Schilbanken 6
Schilbanken 6
Kadasternummer: A438
Datering: 30-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00251
Schilbanken 1,2 en 6. Slagerij Nolke van der Meer. Hoek vossegatsteeg
Schilbanken 1,2,6
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00294
Schilbanken. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00122
Schilbanken 1,2 en 6. Slagerij Nolke van der Meer. Hoek vossegatsteeg. Vader van hem woonde in de tuinen en had hier een varkensmesterij. Is ook volgens mijn met de slagerij begonnen. De schuur stond op de plaats waar de tuin achter ons uitspringt. Nu schoolplein van de kleinsten van de Kabas .Een zoon Henkie reed eens op een varken in de tuinen. Hield zich vast aan de staart van het dier. Had op een zeker moment alleen de staat in zijn hand en varken liep door.Is nog een oude foto waar het hok op staat. Zaak is overgenomen door zijn zoon Nolke samen met zijn vrouw. Later naar de lorestraat verhuist. Een drukke winkel woonde achter de winkel in de kamer met uitzicht in de vossengatsteeg. Van der Meer van de Ster op het raadhuisplein is een broer van Nolke. Overgegaan naar Louw Steginga die gehuwd was met Tietje Plantinga (fam van Pa) dochter van Herke Plantinga zuiderkade postbesteller. Louw heeft voor hij zelfstandig werd gewerkt bij slagerij Terpstra in de Dijkstraat. Ze hebben lang de winkel gedreven. Zijn in 1 Jan 2006 gestopt. Zij is vrij snel na de sluiting aan inwendige bloedingen heel plotseling overleden. Rechts naar de slagerij woonde Sipma. Verkocht allerhande kleine dingetjes kammen spelden garen enz. Zijn vrouw deed de winkel de man op de fiets en later met een bromfiets de boer op. Zoon heeft jaren bij de pz gewerkt.
Schilbanken 1,2,6
Fotograaf: J. Heitman - de Groot.
Identificatienummer: A-08-01-00330
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00043
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00044
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Schilbanken 1,2,6,10,11,13,17,18,19,22,24,25,26,27
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00045
De auto - met kenteken B-39644, afgegeven op 09-06-1950 - van Titia Hillegonda Bos staat op de Academiestraat 10. Voor de auto ( Škoda 1101 ) staat Jan Postma. Jan Pieters Postma opgegroeid op de Bontemantel in St Annaparochie. Zoon van Pieter Pieters Postma, Koopman en Geeske Pijlgers Hagedoorn
Schilbanken 6,10,11,13
Datering: Ca 1955
Bron: J. Faber
Identificatienummer: A-04-01-00221
De auto - met kenteken B-39644, afgegeven op 09-06-1950 - van Titia Hillegonda Bos staat op de Academiestraat 10. Voor de auto ( Škoda 1101 ) staat Jan Postma. Jan Pieters Postma opgegroeid op de Bontemantel in St Annaparochie. Zoon van Pieter Pieters Postma, Koopman en Geeske Pijlgers Hagedoorn.
Schilbanken 6,10,11,13
Datering: ca 1955
Fotograaf: J. Faber
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01721
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 51
Schilbanken
Kadasternummer: A455
Datering: 28-09-2020
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00255
Schilbanken dit is de achterzijde van Zuiderkade 52
Schilbanken
Kadasternummer: A456
Datering: 23-10-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00256
Straatnaambord van de Schilbanken
Schilbanken
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00299

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :