Schilcampen 49 (1860 EW 55, vergaderzaal behoorende bij het voorhuis)

Straat:Schilcampen
Huisnummer:49
Toevoeging:1860 EW 55, vergaderzaal behoorende bij het voorhuis
Kadasters:A 422
1713:
1808:
1885:Eerste West 80
1908:Eerste West 80
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Schilcampen 49 vroeger het Ando gebouw. (Drankbestrijders organisatie.)
Schilcampen 49
Kadasternummer: A422
Datering: 27-11-2019
Fotograaf: Jacques Aarts
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00246
Schilcampen 49
Schilcampen 49
Kadasternummer: A422
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00495
ando - gebouw Schilcampen 49 - Franeker Telefoon 05170 - 2935 vegaderzalen to 200 personen
Schilcampen 49
Bron: Willem Miedema
Identificatienummer: A-13-04-00095
Schilcampen. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilcampen 29,37,44,46,47,49,51,52
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00125
Schilcampen. Huis in het midden is van Gijs van Dijk kruidenier waar grootmoeke veel kwam als klant. Altijd kreeg ze een handvol snoep in haar tas. Ook als ik als kleine jonger daar kwam kreeg ik snoep. Zijn broer was ook eigenaar van kruideniers zaak in de Dijkstraat. De vrouw van Dijk was een dochter van P.Y de Vries bloemist op de Zilverstraat later Koolstra. Op de foto is de winkel gesloten. Later is de winkel ook woonkamer geworden. Twee kinderen Johan (onderwijzer) en Diny. Achter de winkel woonhuis en daar achter magazijn. Door de steeg bereikbaar. Johan speelde bij de Harmonie. Mevr. Van Dijk was was de dochter van Johannes de Vries, deze had een bloemisterij in de Schoolsteeg. (nu huis van Sinterklaas) ze was de courant van de beurt wist veel van alles wat er in Franeker gebeurde. Rechter huis Vriezema schildersbedrijf. Hiervoor een klompenhandelaar. Linker auto is een Ford Taunes en de andere een Opel Record. Pand links nu kerkgemeenschap eerst Roosma schilders. Daarvoor schoonmaakbedrijf en vele jaren daarvoor Ando gebouw.
Schilcampen 49,51,52
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Identificatienummer: A-08-01-00295
Het oude Ando gebouw. Drankbestrijders organisatie. Grootmoeke en opa hebben hier hun 25 jarig huwelijk jubileum gevierd. Op de foto woont Koster en zijn vrouw nog in de woning. Beheerder was Koster. Ook mijn ouders hebben hier hum huw receptie gehad. Deze Koster was ook stadsomroeper. Na hem is Staalstra groenteboer zijn opvolger als omroeper. Gebouw is later verkocht aan Vlietstra schoonmaakbedrijf dat later naar de harlingerweg is gegaan. Hierna is Roosma schilders bedrijf er in getrokken. Nadien naar Zevenhuizen gegaan ze hebben nog een tijd de verfwinkel op de Leane aangehouden.Hierna is het gebouw door de leden verbouwd tot kerkgebouw. Deze nu in het Voorhof op de Voorstraat. Hierna is er een ander kerkgenootschap er in gekomen. Links timmerbedrijf Nijdam. Timmerwerkplaats achter huis. Zijn ouders zijn fam van Pa.Zoon die de zaak runde was Jelle.
Schilcampen 47,49,51
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Identificatienummer: A-08-01-00296
Links op foto is huis van de oude Nijdam deze is fam van mijn grootmoeder. Nijdam -Kuurstra. Oude mevr van Dijk, moeder van de 2 broers staat voor de winkel. De naam Sola staat op het raam. De lantaarn is een oude gaslantaarn die iedere dag werd ontstoken.
Schilcampen 47,49
Identificatienummer: A-08-01-00297
Afbraak woning aan de Schilcampen, later zat Nijdam Antiek hier in.
Schilcampen 45,47,49
Identificatienummer: A-08-01-00301
Schilcampen 29,31,37,44,45,47,49,51,52
Schilcampen 29,31,37,44,45,47,49,51,52
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00041
Schilcampen 29,31,37,44,45,47,49,51,52
Schilcampen 29,31,37,44,45,47,49,51,52
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00046
Het oude Ando gebouw. Drankbestrijders organisatie. Gebouw is later verkocht aan Vlietstra schoonmaakbedrijf dat later naar de harlingerweg is gegaan. Hierna is Roosma schilders bedrijf er in getrokken..Hierna is het gebouw door de leden verbouwd tot kerkgebouw. . Hierna is er een ander kerkgenootschap er in gekomen. Links timmerbedrijf Nijdam. Timmerwerkplaats achter huis. .Zoon die de zaak runde was Jelle.
Schilcampen 47,49,51
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01421
Het oude Ando gebouw. Drankbestrijders organisatie.
Schilcampen 47,49,51
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01422
Schilcampen 47,49, in 1915 verbouwd en v.d. huidige voorgevel voorzien
Schilcampen 47,49
Kadasternummer: A421/A422
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00494
De Schilcampen richting Hofstraat Links Waagstraat 22 en 20.
Schilcampen 52,51,49,47
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01700
Schilcampen Theresia (adres aan de Zuiderkade 37). Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilcampen
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00126
Toen pa en zijn ouders nog op de schilcampen woonden werd het Schil genoemd. Zij woonden dus op het Skil. Dit waren schelpen die los werden uitgestrooid als pad. Hier is de hele straat gemoderniseerd in de tijd van de jeugd van pa. Is ca 1937 geweest. Linker woning woonde Tjerk Huitinga een schoolvriend van Pa. Op de hoek van het eilandje is het magazijn van Molenaar met een dichte zij muur. Later snackbar van Han Algera.
Schilcampen
Fotograaf: P.H Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00298
Schilcampen na de reorganisatie van de straat ca 1937 is voor het schoolplein is een houten hek op de wal gekomen. Viel regelmatig een kind in de gracht
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr).
Identificatienummer: A-08-01-00308
Renovatie Schilcampen
Schilcampen
Datering: ca 1937
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00314
Renovatie Schilcampen ca 1938
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00315
Schilcampen
Identificatienummer: A-23-01-00359
 Gymnastiekles
Schilcampen
Datering: 00-10-1968
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00377

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :