Schilcampen 22

Straat:Schilcampen
Huisnummer:22
Toevoeging:
Kadasters:A 403
1713:Eerste West 42
1808:Eerste West 46
1885:Eerste West 53
1908:Eerste West 52
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Het "nieuwe" theresia
Schilcampen 12,16,21,22,23,24
Datering: 1982
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00303
Woning grootouders Schilcampen 21 (midden wit). Links Afd. voor oude mannen van Theresa. Dit is het klooster van de Franciscanen. Aan de andere kan van de hoofdingang de vrouwen afdeling
Schilcampen 21,22,23
Identificatienummer: A-08-01-00304
Schoolplein van de ULO aan de achterzijde. links woning Heitman-Kuurstra. Mevr Heitman was conciërge van de school. Links Fam. Huitinga. Zoon van deze Fam heeft bijna zijn gehele leven bij van Balen thee en koffie handel gewerkt. Geheel recht de breikokerij van Homminga.
Schilcampen 22,23
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00305
Huizen aan de Schilcampen
Schilcampen 22,23,24,29
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00122
Schilcampen, met de nieuwbouw van rusthuis Theresia.
Schilcampen 21,22,23,24
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00360
Achter ingang ULO school. In ca 1954 was hier ook twee tijdelijke lokalen van de lagere school van Kleyenburg. In de één gaf Juf. Schotanus les .(had heel vaak hoofdpijn) in de andere handenarbeid lokaal waar meester Hazelhof de scepter zwaaide. Ingang gymnastieklokaal is aan de andere kant van Teresia. (info: A.Heitman)
Schilcampen 21, 22
Datering: 1962
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01419
Schilcampen Theresia (adres aan de Zuiderkade 37). Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilcampen
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00126
Toen pa en zijn ouders nog op de schilcampen woonden werd het Schil genoemd. Zij woonden dus op het Skil. Dit waren schelpen die los werden uitgestrooid als pad. Hier is de hele straat gemoderniseerd in de tijd van de jeugd van pa. Is ca 1937 geweest. Linker woning woonde Tjerk Huitinga een schoolvriend van Pa. Op de hoek van het eilandje is het magazijn van Molenaar met een dichte zij muur. Later snackbar van Han Algera.
Schilcampen
Fotograaf: P.H Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00298
Schilcampen na de reorganisatie van de straat ca 1937 is voor het schoolplein is een houten hek op de wal gekomen. Viel regelmatig een kind in de gracht
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr).
Identificatienummer: A-08-01-00308
Renovatie Schilcampen
Schilcampen
Datering: ca 1937
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00314
Renovatie Schilcampen ca 1938
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00315
Schilcampen
Identificatienummer: A-23-01-00359
 Gymnastiekles
Schilcampen
Datering: 00-10-1968
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00377

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :