Schilcampen 16 (tot 1918 nummer 18)

Straat:Schilcampen
Huisnummer:16
Toevoeging:tot 1918 nummer 18
Kadasters:A 397
1713:Eerste West 39
1808:Eerste West 42
1885:Eerste West 48
1908:Eerste West 48
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Theresia rechts van de deur afd. links vrouwen en recht de mannen. Links daar van het eigenlijke klooster met de hoofdingang
Schilcampen 16
Identificatienummer: A-08-01-00316
Midden de gymnastiek school van de ulo. Heb zelf toen ik op de ulo was hier ook gymnastiek gedaan onder leiding van Gemser. Zijn zoon was Henk Gemser bekend geworden van de schaats trainingen.
Schilcampen 16
Identificatienummer: A-08-01-00317
het eigenlijke klooster met de hoofdingang
Schilcampen 16
Identificatienummer: A-08-01-00318
het eigenlijke klooster met de hoofdingang
Schilcampen 16
Identificatienummer: A-08-01-00319
Antje Pieters Terpstra-Vriesinga (rechts) rond 1920 in de tuin van Huize Theresia
Schilcampen 16
Datering: 2003
Bron: Emiel Terpstra
Identificatienummer: A-20-01-00023
Het Room Katholiek klooster "Theresia"
Schilcampen 16
Kadasternummer: A397
Datering: 1955
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01414
Het Room Katholiek klooster "Theresia" met Ingang van gymnastieklokaal
Schilcampen 16
Kadasternummer: A397
Datering: 1970
Bron: G. van der heide
Identificatienummer: A-08-02-01415
Huis afgebroken voor de uitbreiding van Het Room Katholiek klooster "Theresia" tot 1918 was dit nummer 17
Schilcampen 16
Kadasternummer: A397
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01416
Het Room Katholiek klooster "Theresia". Links de ingang van gymnastiek van de ULO school. Links van de ingang gymnastiek gebouw zelf.Werd ook wel door andere verenigingen gebruikt. (info: A.Heitman)
Schilcampen 16
Kadasternummer: A397
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01417
Links Het Room Katholiek klooster "Theresia", rechts het Nieuwe Hof
Schilcampen 16
Kadasternummer: A397
Datering: 1933
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01423
Bewaarschool met ingang aan de Schilcampen.
Schilcampen 16
Datering: ca1925
Bron: Facebook, Veroni Blijerveld-Homminga
Identificatienummer: A-04-01-00309
Het oude Theresia aan de schilcampen.
Schilcampen 16
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06311
Het oude Theresia aan de schilcampen.
Schilcampen 16
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06315
Het "nieuwe" theresia
Schilcampen 12,16
Datering: 1982
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00302
Het "nieuwe" theresia
Schilcampen 12,16,21,22,23,24
Datering: 1982
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00303
Zicht op de Schilcampen vanuit Waagstraat nr. 29. Het grote gebouw is het Rooms Katholiek gesticht voor liefdadigheid Theresia
Schilcampen 16,21
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00010
R.K.Gymzaal
Schilcampen 16,21
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00121
Links Het Room Katholiek klooster "Theresia" daarnaast Huizen afgebroken voor de uitbreiding
Schilcampen 16,20,21
Datering: 1922
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01418
Het oude Theresia aan de schilcampen.
Schilcampen 16,21
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06312
Schilcampen Theresia (adres aan de Zuiderkade 37). Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilcampen
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00126
Toen pa en zijn ouders nog op de schilcampen woonden werd het Schil genoemd. Zij woonden dus op het Skil. Dit waren schelpen die los werden uitgestrooid als pad. Hier is de hele straat gemoderniseerd in de tijd van de jeugd van pa. Is ca 1937 geweest. Linker woning woonde Tjerk Huitinga een schoolvriend van Pa. Op de hoek van het eilandje is het magazijn van Molenaar met een dichte zij muur. Later snackbar van Han Algera.
Schilcampen
Fotograaf: P.H Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00298
Schilcampen na de reorganisatie van de straat ca 1937 is voor het schoolplein is een houten hek op de wal gekomen. Viel regelmatig een kind in de gracht
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr).
Identificatienummer: A-08-01-00308
Renovatie Schilcampen
Schilcampen
Datering: ca 1937
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00314
Renovatie Schilcampen ca 1938
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00315
Schilcampen
Identificatienummer: A-23-01-00359
 Gymnastiekles
Schilcampen
Datering: 00-10-1968
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00377

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :