Heerengracht 1

Straat:Heerengracht
Huisnummer:1
Toevoeging:
Kadasters:A 379/888/1031/3219
1713:Tweede Oost 42
1808:Tweede Oost 47
1885:Tweede Oost 82
1908:Tweede Oost 83
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Heerengracht 1. hierna al snel afgebroken. Nu een nieuwe woning
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1972
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00097
Heerengracht 1/hoek Kleine Hofstraat. Woning is gedeeltelijk ingestort en later afgebroken en hier door is de Hofstraat breder geworden. Woonde Bonnema met de neus. Was invalide en reed in een invalide wagentje. Naast deze woning is nog de ingang te zien van de Franeker autobanden centrale (FAC) later naar Leeuwarden gegaan. Eigenaar was de Ford garage van Randen. Hier zwaaide Piet Hofman de scepter. Aan de kant van de zuiderkade was een showroom van de Ford garage. Voor de showroom een benzine pomp. Beheerder hiervan is omgekomen bij een verkeersongeval.Later is Herke Planting hier zijn installatie bedrijf begonnen. Ze woonden er boven. Omreden dat de weg te smal was is dit pand afgebroken. Heeft in de onderhandelingen met de gemeente een heel goede prijs gekregen. Hierna is het nieuwe installatie bedrijf aan de Troelstra weg gebouwd. Nu een supermarkt.
Heerengracht 1
Identificatienummer: A-08-01-00237
Heerengracht nummer 1, vervallen en afgebroken
Heerengracht 1
Datering: 1959
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00653
Heerengracht nummer 1, vervallen en afgebroken
Heerengracht 1
Datering: 1963
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00657
Heerengracht 1
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1973
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00246
Heerengracht 1, afgebroken juli 1973
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1973
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00247
Heerengracht 1, detail 1
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1973
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00248
Heerengracht 1, detail 2
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1973
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00249
Heerengracht 1, detail 3
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1973
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00250
Heerengracht 1, detail 4
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1973
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00251
Heerengracht 1, detail 5
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1973
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00252
Heerengracht 1, detail 6
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1973
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00253
Heerengracht 1, detail metselwerk achtergevel
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1973
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00254
Heerengracht 1 Hofstraat-Oostzijde, binnenplaats achter Zuiderkade 28
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1987
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00255
Heerengracht 1 Hofstraat-Oostzijde, achterkant woningen Zuiderkade
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379
Datering: 1987
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00256
Heerengracht 1
Heerengracht 1
Kadasternummer: A379/888/1031/3219
Datering: 29-11-2022
Fotograaf: Douwe Jorna
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00560
Heerengracht 59,57,55,53,51,49,39,37,19,17,15,13,11,9,7,5,3,1
Heerengracht 59,57,55,53,51,49,39,37,19,17,15,13,11,9,7,5,3,1
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00040
Heerengracht/hoek Kleine Hofstraat
Heerengracht 1,3,7,9
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00060
Heerengracht/hoek Kleine Hofstraat na afbraak
Heerengracht 1,3
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00061
Heerengracht 1,3,5,7,9, na afbraak en bouw nieuwe woningen.
Heerengracht 1,3,5,7,9
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00114
Heerengracht 1,3,5,7,9, na afbraak en bouw nieuwe woningen.
Heerengracht 1,3,5,7
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00124
Heerengracht
Heerengracht 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1963
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00654
Heerengracht 1,3,5,7,9 Hofstraat-Oostzijde, achterkant woningen
Heerengracht 1,3,5,7,9
Datering: 1987
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00257
Heerengracht 1,3,5,7,9 - Hofstraat (1)
Heerengracht 1,3,5,7,9
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00258
Heerengracht
Heerengracht
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00648
Heerengracht
Heerengracht
Datering: 01-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211134
Identificatienummer: A-08-02-00663
Poortje naar het Hofje
Heerengracht
Datering: 29-11-2022
Fotograaf: Douwe Jorna
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00568
F2 feesten: 750 jaar stadsrechten voor Franeker. Er stond en tent op het Sjûkelân tijdens de zakenbeurs. Groot verlicht bord met Heerengracht. Nachtfoto.
Heerengracht
Datering: 30-08-1949
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-05309

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :