Heerengracht 9 ( Beneden voor )

Straat:Heerengracht
Huisnummer:9
Toevoeging:( Beneden voor )
Kadasters:A 376/1743/3222
1713:Tweede Oost 39
1808:Tweede Oost 44
1885:Tweede Oost 76
1908:Tweede Oost 78

Na 1735 allemanshuis “De Houten Wambuis” genoemd

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Jan Jansons, boekbinder
Heerengracht 9
Kadasternummer: A376
Datering: 09-01-1903
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00066
Heerengracht nummer 7 in een verkotte toestand, en 3,5 zijn al afgebroken
Heerengracht 7,9
Datering: 1988
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00093
Heerengracht 3,5 is in slechte staat en zal worden afgebroeken
Heerengracht 3,5,7,9,13,15,17
Datering: 1985
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00100
Heerengracht. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Heerengracht 3,7,9,11,15,17,31
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00056
Heerengracht 59,57,55,53,51,49,39,37,19,17,15,13,11,9,7,5,3,1
Heerengracht 59,57,55,53,51,49,39,37,19,17,15,13,11,9,7,5,3,1
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00040
Heerengracht/hoek Kleine Hofstraat
Heerengracht 1,3,7,9
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00060
Heerengracht 1,3,5,7,9, na afbraak en bouw nieuwe woningen.
Heerengracht 1,3,5,7,9
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00114
Heerengracht
Heerengracht 1,3,5,7,9,11,13
Datering: 1963
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00654
Heerengracht 3,5 is in slechte staat en zal worden afgebroeken
Heerengracht 3,5,7,9
Datering: 1985
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00101
Heerengracht 1,3,5,7,9 Hofstraat-Oostzijde, achterkant woningen
Heerengracht 1,3,5,7,9
Datering: 1987
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00257
Heerengracht 1,3,5,7,9 - Hofstraat (1)
Heerengracht 1,3,5,7,9
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00258
Heerengracht 3,5,7,9, zuidzijde
Heerengracht 3,5,7,9
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00271
Heerengracht.
Heerengracht 9,13,15,12,14,16,18
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01684
Heerengracht
Heerengracht
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00648
Heerengracht
Heerengracht
Datering: 01-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211134
Identificatienummer: A-08-02-00663
Poortje naar het Hofje
Heerengracht
Datering: 29-11-2022
Fotograaf: Douwe Jorna
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00568
F2 feesten: 750 jaar stadsrechten voor Franeker. Er stond en tent op het Sjûkelân tijdens de zakenbeurs. Groot verlicht bord met Heerengracht. Nachtfoto.
Heerengracht
Datering: 30-08-1949
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-05309

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :