Dijk­straat 37 (hoek Prins Maurits­straat.)

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:37
Toevoeging:hoek Prins Mauritsstraat.
Kadasters:A 345
1713:Tweede Oost 18
1808:Tweede Oost 18
1885:Tweede Oost 26
1908:Tweede Oost 26
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Dijkstraat 37 gezien vanaf de Prins Mauritsstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 37
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00026
Factuur voor fournituren van Hollander - huishoudtextiel, breiwol, kinderkleding
Dijkstraat 37
Kadasternummer: A345
Datering: 26-06-1970
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00061
De Wingerd, wijnen, kaas, noten e.d.
Dijkstraat 37
Datering: 26-05-1988
Bron: Handel & Nijverheid
Identificatienummer: A-08-05-00067
Het pand van Hollander op de hoek Dijkstraat/Prins Mauritstraat.
Dijkstraat 37
Kadasternummer: A 345
Datering: ca 1930
Bron: Truus Jansen-Hollander
Identificatienummer: A-04-01-00443
Het pand van Hollander voor de verbouwing van 1954
Dijkstraat 37
Kadasternummer: A 345
Datering: <1954
Bron: Truus Jansen-Hollander
Identificatienummer: A-04-01-00444
Het pand van Hollander voor de verbouwing van 1954
Dijkstraat 37
Kadasternummer: A 345
Datering: <1954
Bron: Truus Jansen-Hollander
Identificatienummer: A-04-01-00445
Het pand van Hollander na de verbouwing van 1954
Dijkstraat 37
Kadasternummer: A 345
Datering: >1954
Bron: Truus Jansen-Hollander
Identificatienummer: A-04-01-00446
Het pand van Hollander na de verbouwing van 1954
Dijkstraat 37
Datering: >1954
Bron: Truus Jansen-Hollander
Identificatienummer: A-04-01-00447
Sjoudicus Johannes Hollander voor de toonbank na de verbouwing van 1954. Sjoudicus Johannes Hollander is vertrokken uit Franeker rond 1971 en verhuisd naar Heerenveen, waar hij in 1996 overleed. Zijn zoon nam de zaak over.
Dijkstraat 37
Kadasternummer: A 345
Datering: >1954
Bron: Truus Jansen-Hollander
Identificatienummer: A-04-01-00448
Sticker van kleding boetiek "De Klepel"
Dijkstraat 37
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00311
Verklede mensen tijdens de 750 jaar feesten van de AD van 1974
Dijkstraat 37
Datering: 00-09-1974
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00177
Dijkstraat 37
Dijkstraat 37
Kadasternummer: A 345
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00594
Dijkstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 37,39,41
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00025
Dijkstraat 37 t/m 43: Mauritsbrug in de Dijkstraat. 1e winkel van Hollander, de vader is in Franeker begonnen en later heeft de zoon de zaak overgenomen. 2e slagerij Dijkstra. ( Meindert Huitenga, is hier ca. 1900 begonnen als slager. Deze is door zijn zoon Jan overgenomen. In 1963 moest hij wegens ziekte de slagerij sluiten. De winkel is 1 of 2 jaren daarop verkocht aan Dijkstra.) Slager Dijkstra Is later verplaatst naar het oosten van de straat. 3e bakker SaRi. De bloemenwinkel van Visser na de brand, die het vorige pand geheel in de as heeft gelegd. Nieuw pand en lichtbak Fleurop aan de gevel
Dijkstraat 37,39,41,43
Fotograaf: A. Heitman (jr.)
Identificatienummer: A-08-01-00209
Dijkstraat 37,39,41,43,45,47
Dijkstraat 37,39,41,43,45,47
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00037
Dijkstraat Oostzijde
Dijkstraat 36,37,39
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00235
Johannes Bernardus Posthumus op de transportfiets kruidenierswaren aan het bezorgen voor zijn ouders die een kruidenierswinkel hadden aan de Godsacker 30, hij rijdt hier in de Dijkstraat.
Dijkstraat 37,39
Datering: 1925-1935
Bron: Matheus Posthumus
Identificatienummer: A-04-01-00047
Dijkstraat richting de Zuiderkade
Dijkstraat 32,34,36,37,39
Datering: voor 1903
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00018
Dijkstraat richting Molepôlle.
Dijkstraat 32,37,39,41,43,44
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01620
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01630
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01631
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug. Het is druk op straat.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01632
Dijkstraat richting Molepôlle. Vooraan de Prins Mauritsbrug. Een jongetje met een vishengel steekt over.
Dijkstraat 37,39,41,32,34,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01633
Dijkstraat richting Breedeplaats. In het midden de Prins Mauritsbrug.
Dijkstraat 37,32,34,35,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01634
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :