Dijk­straat 69

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:69
Toevoeging:
Kadasters:A 329
1713:Tweede Oost 2
1808:Tweede Oost 2
1885:Tweede Oost 7
1908:Tweede Oost 8
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Kledingwinkel Lemstra
Dijkstraat 69
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00088
Dijkstraat richting Zuiderkade
Dijkstraat 69
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00027
Factuur voor kantoorbenodigheden van J.H. Faber 'Frisia' ,papiergroothandel
Dijkstraat 69
Kadasternummer: A329
Datering: 00-12-1935
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00053
Lemstra Modehuis
Dijkstraat 69
Datering: 07-11-1989
Bron: Handel & Nijverheid
Identificatienummer: A-08-05-00074
Interieur van modehuis lemstra
Dijkstraat 69
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00542
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie: Hendrik Sjoukes Bootsma, geboren 12 december 1897 te Franeker, wonende te Franeker. Ingeënt. 4 Koepokken zijn opgekomen. Arts: Edsge Martens Mulder.
Dijkstraat 69
Datering: 13-04-1901
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01236
Dijkstraat aan de zijde van de Molenpolle. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 69,71
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00031
Dijkstraat 49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71
Dijkstraat 49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00036
De woning van de Vleeshouwer is van slager Terpstra, toen nog op nummer 65. na de doorbraak werd de slagerij weer begonne op nummer 63. de boerderij is opgeofferd voor de doorbraag naar de Zuiderkade in 1937
Dijkstraat 69,67,65
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05200
Links nummer 79, het vroegere poortwachtershuis.
Dijkstraat 62,69,77,79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00710
Links nummer 79, het vroegere Poortwachterhuis.
Dijkstraat 62,69,77,79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00711
Links nummer 79, het vroegere Poortwachterhuis. (Kleur).
Dijkstraat 62,69,77,79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00712
Links nummer 79, het vroegere Poortwachterhuis. Rechts de laatste huizen van de Turfkade.
Dijkstraat 62,69,77,79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00713
De Dijkstraat voor de doorbraak. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 69,67,65
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01650
Feest. De Dijkstraat voor de doorbraak. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. De optocht trekt door de Dijkstraat. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij 12-9-1923
Dijkstraat 69,67,65,63
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01651
Feest. De Dijkstraat voor de doorbraak. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. De optocht trekt door de Dijkstraat. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 69,67,65,63
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01652
Feest. De Dijkstraat voor de doorbraak. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. De optocht trekt door de Dijkstraat. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 69,67,65,63,56
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01653
Feest. De Dijkstraat voor de doorbraak. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. De optocht trekt door de Dijkstraat. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 69,67,65,63,56
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01654
Feest. De Dijkstraat voor de doorbraak. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. De optocht trekt door de Dijkstraat. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 69,67,65,63
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01655
Feest. De Dijkstraat voor de doorbraak. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. De optocht trekt door de Dijkstraat. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 69,67,65,63
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01656
Feest. De Dijkstraat voor de doorbraak. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. De optocht trekt door de Dijkstraat. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 69,67,65,63,56
Datering: 12-09-1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01657
Dijkstraat richting Breedeplaats. Slager Terpstra (witte kiel) staat voor zijn winkel.
Dijkstraat 71,69,56,54,52,50,48
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01659
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :