Dijk­straat 77

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:77
Toevoeging:
Kadasters:A 322
1713:Eerste Oost 74
1808:Eerste Oost 75
1885:Eerste Oost 103
1908:Eerste Oost 111
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Dijkstraat 77, De Markthal, nu appartementen
Dijkstraat 77
Kadasternummer: A322
Datering: 1982
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00035
Dijkstraat 77, De Markthal, nu appartementen
Dijkstraat 77
Kadasternummer: A322
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00036
De lege plek na Afbraak van Dijkstraat 77, De Markthal, nu appartementen
Dijkstraat 77
Kadasternummer: A322
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00038
De lege plek na afbraak van Dijkstraat 77, De Markthal, nu appartementen
Dijkstraat 77
Kadasternummer: A322
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00037
Dijkstraat 77, de Markthal, later zijner appartementen gebouwd
Dijkstraat 77
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00267
Feest. Kroningsfeesten van Koningin Wilhelmina. Hier komen ze over het oud kaatsveld de Dijkstraat in.
Dijkstraat 77
Datering: 06-09-1898
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00295
De Markthal aan de Dijkstraat 77 (Nu appartementen)
Dijkstraat 77
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00534
Feest, een praalwagen komt via de Oosterpoortsdam richting de Dijkstraat
Dijkstraat 77
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00241
Feest, een praalwagen komt via de Oosterpoortsdam richting de Dijkstraat
Dijkstraat 77
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00242
Feest, een praalwagen komt via de Oosterpoortsdam richting de Dijkstraat
Dijkstraat 77
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00243
Feest, meisjes op de fiets komen via de Oosterpoortsdam richting de Dijkstraat
Dijkstraat 77
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00244
Dijkstraat aansluitend op de Molenpolle (Zuiderkade). Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 73,77
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00032
Molenpolle met de twee kerken en recht de Oosterdraaibrug
Dijkstraat 77,79
Datering: 3-10-1906
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00718
Oosterpoortdam richting Zuiderkade
Dijkstraat 77,79
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00026
Dijkstraat met zicht richting oud Kaatsveld
Dijkstraat 56,75,77
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211254
Identificatienummer: A-08-02-00257
Zicht op de ingang van de Dijkstraat vanaf het Oud Kaatsveld
Dijkstraat 62,77,79
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211.256
Identificatienummer: A-08-02-00269
Voorzijde van Dijkstraat 79 een pand naast de Oosterpoortsbrug
Dijkstraat 77,79
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00285
Dijkstraat gezien vanaf het Oud Kaatsveld, met de Oostermolen op de Molle Polle
Dijkstraat 62,77,79
Datering: 1895-1902
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00309
Dijkstraat 75,77
Dijkstraat 75,77
Kadasternummer: A322/A325
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00106
Dijkstraat 75,77
Dijkstraat 75,77
Kadasternummer: A322/A325
Datering: 1984
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00107
Dijkstraat 75,77
Dijkstraat 75,77
Kadasternummer: A322/A325
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00108
Winter tafereel. Huis rechts is van de Turfkade. Huis op de hoek is Dijkstraat 62.
Dijkstraat 77,72,66
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05249
Feest. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân.
Dijkstraat 58,60,62,77
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05335
Oosterpoortsdam richting Dijkstraat
Dijkstraat 79,77,62
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00233
Oosterpoortsdam richting Dijkstraat. Links het pakhuis van de ZPC
Dijkstraat 79,77
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00234
Oosterpoortsdam richting Dijkstraat
Dijkstraat 79,77,62
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00235
Oosterpoortsdam richting Dijkstraat
Dijkstraat 79,77,62
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00236
Oosterpoortsdam richting Dijkstraat
Dijkstraat 79,77,62
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00237
Twee woningen van de Dijkstraat. Links begint de Zuiderkade ( Molenpôlle )
Dijkstraat 77,79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00694
Links nummer 79, het vroegere Poortwachterhuis. (Kleur).
Dijkstraat 62,69,77,79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00712
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Dijkstraat
Dijkstraat
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00108
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Optocht
Dijkstraat
Bron: Emiel Terpstra
Identificatienummer: A-20-01-00027
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :