Godsacker 42

Straat:Godsacker
Huisnummer:42
Toevoeging:
Kadasters:A 309
1713:Eerste Oost 63
1808:Eerste Oost 64
1885:Eerste Oost 91
1908:Eerste Oost 95
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Kachelsmid Frans Fleur in 1934 met enkel kachels. na de oorlog verhuist hij naar Heerengracht 67
Godsacker 42
Datering: 1934
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00126
Godsacker. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Godsacker 36,38,42
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00048
Godsacker 40,42 (Voormalige brandweer kazerne)
Godsacker 40,42,42a
Kadasternummer: A308
Datering: 14-10-2020
Fotograaf: Berend Bosgra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00309
Links staat de staldeur open van café De Roskam. Voor de foto heeft eigenaar Sijbren Hanenburg blijkbaar even een paard van stal gehaald. Rechts de uithangborden ‘T. Jorritsma, schoenen en laarzen’ ( Tjeerd Jans Jorritsma) en daarachter ‘S. IJsselmuiden, brood en koek’. Sybolt IJsselmuiden was in 1892 als bakker op Godsacker 36 begonnen. Zijn zoon Johannes nam in 1913 de zaak over. Diens oudste zoon Sybout Petrus heeft na zijn vader ook nog even de bakkerij gerund, maar vertrok ca.1950 met zijn gezin naar Amsterdam en werd daar tramconducteur.
Godsacker 42,40,38,37,36,34,32,30
Datering: 1887-1907
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00783
Zicht op de drie bruggen voor 1915
Godsacker
Datering: < 1915
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00130
Godsacker
Godsacker
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00590
Tekening van het Klaarkamsterweeshuis. In 1552 gebouwd als gasthuis. Vanaf 1597 diende het als weeshuis. De gevelsteen (17 september 1598) op de hoek vermeldt dat prior Gerardus Agricola van klooster Klaarkamp veel goeds heeft gedaan voor de weeskinderen. Op 5 augustus 1954 sloot het weeshuis haar deuren.
Godsacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00591
Tegel van de Room Kathlieke keuterschool
Godsacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00197
De nieuwe Rooms Katholieke kerk
Godsacker
Datering: 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00621
Franeker Gevelstenen: “Eerste steen gelegd door Wethouder L. Miedema, 30 augustus 2004” De steen zit in Franciscushof 22
Godsacker
Datering: 30-08-2004
Bron: Archief Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-07-04-00064

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :