Godsacker 30

Straat:Godsacker
Huisnummer:30
Toevoeging:
Kadasters:A 305
1713:Eerste Oost 57
1808:Eerste Oost 60
1885:Eerste Oost 86
1908:Eerste Oost 89
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

de kruidenierswinkel van Matheus Posthumus en Anna van Dijk
Godsacker 30
Kadasternummer: A305
Datering: 1925-1935
Bron: Matheus Posthumus
Identificatienummer: A-04-01-00044
Johannes Bernardus Posthumus, in de deuropening van de kruidenierswinkel van zijn ouders Matheus Posthumus en Anna van Dijk.
Godsacker 30
Kadasternummer: A305
Datering: 1925-1935
Bron: Matheus Posthumus
Identificatienummer: A-04-01-00045
Johannes Bernardus Posthumus op de transportfiets kruidenierswaren aan het bezorgen ergens in Franeker.
Godsacker 30
Kadasternummer: A305
Datering: 1925-1935
Bron: Matheus Posthumus
Identificatienummer: A-04-01-00046
Factuur voor schoonmaak materiaal van Wed. M. Posthumus, kruidenier
Godsacker 30
Kadasternummer: A305
Datering: 17-10-1939
Bron: Herre Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00157
Godsacker 30
Godsacker 30
Kadasternummer: A305
Datering: 14-10-2020
Fotograaf: Berend Bosgra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00299
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie: Maurits Flapper, geboren 14 augustus 1879 te Idzega, wonende te Westhem. 1 Koepokken is opgekomen
Godsacker 30
Datering: 01-05-1886
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-01218
Godsacker. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Godsacker 18,20,22,24,26,28,30,32,34
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00046
Godsacker. In de eerste woning woonde vroeger een van der Meer. Daarnaast Kortrijk Met in de winkel heel veel goederen in vele soorten. stukje eerder is later de kazerne van de Franeker brandweer gekomen
Godsacker 30,34,36,38
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00200
Godsacker. De restauratie van het huis op nummer 30
Godsacker 26,28,30,34
Kadasternummer: A304/A305/A306
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00072
Godsacker 30 hier nog garage voor de resaturatie. Daarna woonhuis.
Godsacker 26,28,30,32,34
Kadasternummer: A304/A305/A306
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00079
Godsacker. Links 30,34 en 36 en rechts 27,29 en in het midden nummer 37
Godsacker 27,29,37, 30,34,37
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00592
Links staat de staldeur open van café De Roskam. Voor de foto heeft eigenaar Sijbren Hanenburg blijkbaar even een paard van stal gehaald. Rechts de uithangborden ‘T. Jorritsma, schoenen en laarzen’ ( Tjeerd Jans Jorritsma) en daarachter ‘S. IJsselmuiden, brood en koek’. Sybolt IJsselmuiden was in 1892 als bakker op Godsacker 36 begonnen. Zijn zoon Johannes nam in 1913 de zaak over. Diens oudste zoon Sybout Petrus heeft na zijn vader ook nog even de bakkerij gerund, maar vertrok ca.1950 met zijn gezin naar Amsterdam en werd daar tramconducteur.
Godsacker 42,40,38,37,36,34,32,30
Datering: 1887-1907
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00783
Zicht op de drie bruggen voor 1915
Godsacker
Datering: < 1915
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00130
Godsacker
Godsacker
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00590
Tekening van het Klaarkamsterweeshuis. In 1552 gebouwd als gasthuis. Vanaf 1597 diende het als weeshuis. De gevelsteen (17 september 1598) op de hoek vermeldt dat prior Gerardus Agricola van klooster Klaarkamp veel goeds heeft gedaan voor de weeskinderen. Op 5 augustus 1954 sloot het weeshuis haar deuren.
Godsacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00591
Tegel van de Room Kathlieke keuterschool
Godsacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00197
De nieuwe Rooms Katholieke kerk
Godsacker
Datering: 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00621

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :