Godsacker 26

Straat:Godsacker
Huisnummer:26
Toevoeging:
Kadasters:A 304
1713:Eerste Oost 56
1808:Eerste Oost 59
1885:Eerste Oost 82
1908:Eerste Oost 85
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Factuur voor diverse werkzaamheden in 1912 van Willem Foppes Annema, Timmerman en Aannemer. De winkel was aan het Bolwerk, later Turfkade 9
Godsacker 26
Kadasternummer: A304
Datering: 03-01-1913
Bron: H. Veldman
Identificatienummer: A-18-04-00023
Godsacker. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Godsacker 18,20,22,24,26,28,30,32,34
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00046
Godsacker 22, 24 en 26. Godsacker pand links van het midden wasmachine handel van Jonker woonde op de Noorder Bolwerk is aan een hartstilstand overleden.
Godsacker 22,24,26
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00201
Godsacker. De restauratie van het huis op nummer 30
Godsacker 26,28,30,34
Kadasternummer: A304/A305/A306
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00072
Godsacker 24 voor de resaturatie.
Godsacker 22,24,26
Kadasternummer: A302/A303/A304
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00078
Godsacker 30 hier nog garage voor de resaturatie. Daarna woonhuis.
Godsacker 26,28,30,32,34
Kadasternummer: A304/A305/A306
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00079
Godsacker
Godsacker 15,17,20,22,24,26,37
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00525
Godsacker
Godsacker 26,24,22
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00782
Zicht op de drie bruggen voor 1915
Godsacker
Datering: < 1915
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00130
Godsacker
Godsacker
Datering: 1946
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00590
Tekening van het Klaarkamsterweeshuis. In 1552 gebouwd als gasthuis. Vanaf 1597 diende het als weeshuis. De gevelsteen (17 september 1598) op de hoek vermeldt dat prior Gerardus Agricola van klooster Klaarkamp veel goeds heeft gedaan voor de weeskinderen. Op 5 augustus 1954 sloot het weeshuis haar deuren.
Godsacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00591
Tegel van de Room Kathlieke keuterschool
Godsacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00197
De nieuwe Rooms Katholieke kerk
Godsacker
Datering: 13
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00621

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :