Zilver­straat 46 (Schuilkerk)

Straat:Zilverstraat
Huisnummer:46
Toevoeging:(Schuikekr)
Kadasters:A 270
1713:Tweede Noord 97
1808:Tweede Noord 100
1885:Tweede Noord 1144
1908:Tweede Noord 147

Kerkgebouw van de De Mouterij

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

De schuilkerk aan de Zilverstraat 46, nu "De Mouterij"
Zilverstraat 46
Kadasternummer: A271
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00431
De schuilkerk aan de Zilverstraat 46, nu "De Mouterij"
Zilverstraat 46
Kadasternummer: A271
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00432
Agrarische dagen 775 jaar Stad Franeker Achter Zilverstraat kerk
Zilverstraat 46
Datering: 1974
Fotograaf: Arjo Osinga
Bron: Arjo Osinga
Identificatienummer: A-15-01-00002
Zilverstraat 26
Zilverstraat 46
Kadasternummer: A271
Fotograaf: Berend Bosgra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00063
Baptistenkerk, Doopsgezinde Vermaning. Dit werd een schuilkerk genoemd
Zilverstraat 46
Datering: 1928
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02339
Buitenzijde van Baptistenkerk, Doopsgezinde Vermaning. Dit werd een schuilkerk genoemd. De foto is genomen vanaf het Leewarderend
Zilverstraat 46
Datering: 00-04-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 213.375
Identificatienummer: A-08-02-02340
Interieur van Baptistenkerk, Doopsgezinde Vermaning. Dit werd een schuilkerk genoemd
Zilverstraat 46
Datering: 00-04-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 213.376
Identificatienummer: A-08-02-02341
Interieur van Baptistenkerk, Doopsgezinde Vermaning. Dit werd een schuilkerk genoemd
Zilverstraat 46
Datering: 00-04-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 213.378
Identificatienummer: A-08-02-02342
Interieur van Baptistenkerk, Doopsgezinde Vermaning. Dit werd een schuilkerk genoemd
Zilverstraat 46
Datering: 00-04-1980
Bron: G, van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02343
Buitenzijde van Baptistenkerk, Doopsgezinde Vermaning. Dit werd een schuilkerk genoemd. De foto is genomen vanuit de steeg tussen 38 en 48
Zilverstraat 46
Datering: 00-04-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 213.372
Identificatienummer: A-08-02-02344
Buitenzijde van Baptistenkerk, Doopsgezinde Vermaning. Dit werd een schuilkerk genoemd. De foto is genomen achter nummer 38
Zilverstraat 46
Datering: 00-04-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 213.373
Identificatienummer: A-08-02-02345
Schuilkerk nu de Mouterij
Zilverstraat 46
Bron: Gerard van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02513
Zilverstraat 46 - Noorderbolwerkzijde, baptistenkerk
Zilverstraat 46
Kadasternummer: A271
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00609
Zilverstraat 46 , Interieur Baptistenkerk, gedeelte preekstoel en ramen zuidgevel
Zilverstraat 46
Kadasternummer: A271
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00610
Zilverstraat 46 , Interieur Baptisten Kerk, hoofd toegangsdeur met gedeelte galerij en zuilen
Zilverstraat 46
Kadasternummer: A271
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00611
Zilverstraat 46 , Interieur Baptisten Kerk, preekstoel en ramen zuidgevel
Zilverstraat 46
Kadasternummer: A271
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00612
Zilverstraat 46 , Interieur Baptisten Kerk, trap naar galerij en orgel
Zilverstraat 46
Kadasternummer: A271
Datering: 1978
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00613
Reclame bordje van handel in Koloniale - en Grutterswaren waren G. van der Weij.
Zilverstraat 46
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00313
Schilderijtje in lijst van de schuilkerk "De Mouterij" tegen het Noorderbolwerk, met de ingang aan de Zilverstraat
Zilverstraat 46
Fotograaf: Margreet van Vossen/ W. de Vries
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00357
Zilverstraat 46, de Mouterij (schuilkerk) gezien vanaf de Zilverstaat
Zilverstraat 46
Datering: 20-10-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00362
Zilverstraat 46, de Mouterij (schuilkerk)gezien vanaf het Noorderbolwerk
Zilverstraat 46
Datering: 20-10-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00363
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Evenwichtspel over de gracht
Zilverstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00096
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt
Zilverstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00207
Zilverstraat
Identificatienummer: A-23-01-00520
Zilverstraat
Identificatienummer: A-23-01-00521
Zilverstraat
Zilverstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02332
Schepen liggenin de stadsgracht aan de Zilverstraat
Zilverstraat
Datering: 1900
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02370
Zilverstraat met het Korendragershuisje
Zilverstraat
Datering: 1915
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02371
De gemetselde scheidsloot achter de huizen van de Zilverstraat met de tuinen aan het Bolwerk. Tijdens de restauaratie van de Mouterij werd deze onder de kerkvloer terug gevonden.
Zilverstraat
Datering: 1938
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02373
Zilverstraat , restauratie kademuren
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00607
Zilverstraat 53, 51, 49 en 47 (LC-persfoto, 1981)
Zilverstraat
Datering: 1981
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00616
Zilverstraat restauratie groenmarkt
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00619
Zilverstraat restauratie kademuren
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00620

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :