Zilver­straat 18

Straat:Zilverstraat
Huisnummer:18
Toevoeging:
Kadasters:A 258
1713:Tweede Noord 86
1808:Tweede Noord 89
1885:Tweede Noord 129
1908:Tweede Noord 133
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Mensen aan het koffiedringen bij het Kamstrahuis
Zilverstraat 18
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00184
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Mensen aan het koffiedringen bij het Kamstrahuis. Joppie van der Meer, Watze Hiddema
Zilverstraat 18
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00185
Zilverstraat 18
Zilverstraat 18
Kadasternummer: A258
Datering: 12-11-2019
Fotograaf: Berend Bosgra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00034
Zilverstraat 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19
Zilverstraat 1-19
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00071
Zilverstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Zilverstraat 2,4,8,14,16,18,20,24,26,28
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00181
Zilverstraat
Zilverstraat 14,16,18
Datering: 1927
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00317
Zilverstraat 2,4,8,14,16,18,20,24,26,28,30.32,36,38,48,50,54,58
Zilverstraat 2,4,8,14,16,18,20,24,26,28,30.32,36,38,48,50,54,58
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00034
Oude foto van het geboorte huis van Jan hendrik Oort met rechts nog een trapgevel en links nog geen pakhuis
Zilverstraat 14,16,18
Datering: 1885
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02306
Rechts de Verfwinkel van Tjeerd Steinford daarna Koopman Evert van der Schoot
Zilverstraat 16,18
Datering: 1910
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02311
Zilverstraat
Zilverstraat 18,20,24
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02315
Zilverstraat met links Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat
Zilverstraat 16,18,20,24,26,28,30
Datering: 1901
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02319
Zilverstraat met links Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat
Zilverstraat 16,18,20,24,26,28,30
Datering: 1905
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02320
Zilverstraat
Zilverstraat 16,18,20,24,26,28,30,36
Datering: 1905
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02326
Zilverstraat rechts nog net de N.V. Amsterdamse bank te Amsterdam
Zilverstraat 16,18,20,24,26,28,30,36
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02330
het bizarre verhaal van Johannes Breidenbach. Johannes werd op 4-4-1913 omstreeks 5 uur in de middag op het Hitzumer binnenpad overreden door een goederentram van de N.T.M. Johannes verloor hierbij beide benen en overleed korte tijd later. Zijn lijk werd in een van de goederenwagons gelegd en naar het Franeker station vervoerd. Vandaar per brancard naar het ziekenhuis aan de zuiderkade. Onderzoek door de marechause wees uit dat Johannes bij Hitzum stiekum op een wagon was geklommen om gratis mee te rijden naar Franeker. Na enige tijd werd hij ontdekt door de machinist die zijn knecht er op af stuurde. Door een onbekende oorzaak, maar waarschijnlijk door dronkenschap, aldus het rapport van dokter Mulder, was hij tussen de wagons gevallen en daarna overreden. Johannes had al een lang strafregister wegens openbare dronkenschap en stroperij. Een absurd detail is dat door de knecht aan de zwaargewonde Johannes werd gevraagd of hij op eigen gelegenheid thuis kon komen. Op het station zag dokter Mulder dat de afgereden benen niet meegenomen waren en sommeerde om die onmiddellijk op te halen.
Zilverstraat 18,20
Datering: 1910
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02375
Zilverstraat. De hoge even nummers.
Zilverstraat 18,20,24,26,28,30,36,38,48
Datering: 21-04-1939
Bron: A. Jellema ( Ds. De Jong, Goutum )
Identificatienummer: A-10-02-00160
Een stuk van de Zilverstraat met links het Korendragershuisje
Zilverstraat 2,4,8,14,16,18,20
Bron: Gemeente Waadhoeke
Identificatienummer: A-07-01-00078
Tweede Wereldoorlog: Duitsers: Soldaten hangen over de reling van de brug bij het Korendragershuisje
Zilverstraat 18,22
Datering: 1940-1945
Bron: Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-00630
Zilverstraat met achteraan het Korendragershuisje.
Zilverstraat 18,20,22,24,26,30,36
Datering: ca 1942
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00790
Zilverstraat met achteraan het Korendragershuisje.
Zilverstraat 18,20,22,24,26,30,36
Datering: ca 1903
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00791
Zilverstraat met achteraan het Korendragershuisje.
Zilverstraat 18,20,22,24,26,30,36
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00793
Zilverstraat.
Zilverstraat 16,18,20,22,24,26
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00806
Zilverstraat.
Zilverstraat 16,18,20,22,24,26
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00807
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de kompenhandelvan van der Schoot.
Zilverstraat 14,16,18,20
Datering: ca 1908
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00829
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandelvan van der Schoot.
Zilverstraat 14,16,18,20
Datering: ca 1908
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00830
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandel van van der Schoot. (Op een ezel gepresenteerd)
Zilverstraat 14,16,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00831
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandelvan van der Schoot.
Zilverstraat 14,16,18,20
Datering: ca 1907
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00833
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandelvan van der Schoot. ( Kleur ).
Zilverstraat 14,16,18,20
Kadasternummer:
Datering: ca 1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00834
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandelvan van der Schoot.
Zilverstraat 14,16,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00835
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandelvan van der Schoot. ( Kleur ).
Zilverstraat 14,16,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00836
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandel van van der Schoot.
Zilverstraat 14,16,18,20
Bron: 't Plat
Identificatienummer: A-23-02-00837
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Evenwichtspel over de gracht
Zilverstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00096
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt
Zilverstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00207
Zilverstraat
Identificatienummer: A-23-01-00520
Zilverstraat
Identificatienummer: A-23-01-00521
Zilverstraat
Zilverstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02332
Schepen liggenin de stadsgracht aan de Zilverstraat
Zilverstraat
Datering: 1900
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02370
Zilverstraat met het Korendragershuisje
Zilverstraat
Datering: 1915
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02371
De gemetselde scheidsloot achter de huizen van de Zilverstraat met de tuinen aan het Bolwerk. Tijdens de restauaratie van de Mouterij werd deze onder de kerkvloer terug gevonden.
Zilverstraat
Datering: 1938
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02373
Zilverstraat , restauratie kademuren
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00607
Zilverstraat 53, 51, 49 en 47 (LC-persfoto, 1981)
Zilverstraat
Datering: 1981
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00616
Zilverstraat restauratie groenmarkt
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00619
Zilverstraat restauratie kademuren
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00620

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :