Zilver­straat 16

Straat:Zilverstraat
Huisnummer:16
Toevoeging:
Kadasters:A 255
1713:Tweede Noord 85
1808:Tweede Noord 88
1885:Tweede Noord 128
1908:Tweede Noord 132
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Korendragershuisje
Zilverstraat 16
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00027
Zilverstraat 16
Zilverstraat 16
Kadasternummer: A255
Datering: 12-11-2019
Fotograaf: Berend Bosgra
Bron: Fotokring "De Zoeker" 
Identificatienummer: A-26-01-00033
Het Theehuisje aan het Oosterbolwerk dat behoord bij Zilverstraat nummer 16
Zilverstraat 16
Datering: 00-04-1981
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 224.897
Identificatienummer: A-08-02-02310
Interieur van nummer 16
Zilverstraat 16
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02317
Commissie onafhankelijkheidsfeest poseert in de tuin van Zilverstraat 16. op de achtergrond het Theehuisje aan het Noorderbolwerk
Zilverstraat 16
Datering: 1913
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02376
Noorderbolwerk met Theekoepel
Zilverstraat 16
Datering: ca 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00419
Sippie Schaap met een mandje bij de Theekoepel op het Noorderbolwerk
Zilverstraat 16
Datering: 1957
Bron: Karin Troost - Kerkhof
Identificatienummer: A-11-02-00037
Theekoepel aan het Noorderbolwerk behorende bij Zilverstraat 16
Zilverstraat 16
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05484
Zilverstraat 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19
Zilverstraat 1-19
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00071
Zilverstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Zilverstraat 2,4,8,14,16,18,20,24,26,28
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00181
Zilverstraat
Zilverstraat 14,16,18
Datering: 1927
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00317
Zilverstraat 2,4,8,14,16,18,20,24,26,28,30.32,36,38,48,50,54,58
Zilverstraat 2,4,8,14,16,18,20,24,26,28,30.32,36,38,48,50,54,58
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00034
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Kinderen op een springkussen voor het Korendragershuisje
Zilverstraat 2,4,8,14,16
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00139
Pakhuizen aan de Zilverstraat
Zilverstraat 4,8,14,16
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00184
Zilverstraat even nummer die beginnen bij de Froonacker
Zilverstraat 2,4,8,14,16
Bron: G, van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02291
Op 8 en 14 de klompenhandel van Evert van der Schoot.
Zilverstraat 8,14,16
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02297
Oude foto van het geboorte huis van Jan hendrik Oort met rechts nog een trapgevel en links nog geen pakhuis
Zilverstraat 14,16,18
Datering: 1885
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02306
Rechts de Verfwinkel van Tjeerd Steinford daarna Koopman Evert van der Schoot
Zilverstraat 16,18
Datering: 1910
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02311
Zilverstraat met links Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat
Zilverstraat 16,18,20,24,26,28,30
Datering: 1901
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02319
Zilverstraat met links Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat
Zilverstraat 16,18,20,24,26,28,30
Datering: 1905
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02320
Zilverstraat
Zilverstraat 16,18,20,24,26,28,30,36
Datering: 1905
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02326
Zilverstraat rechts nog net de N.V. Amsterdamse bank te Amsterdam
Zilverstraat 16,18,20,24,26,28,30,36
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02330
Een stuk van de Zilverstraat met links het Korendragershuisje
Zilverstraat 2,4,8,14,16,18,20
Bron: Gemeente Waadhoeke
Identificatienummer: A-07-01-00078
Zilverstraat.
Zilverstraat 16,18,20,22,24,26
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00806
Zilverstraat.
Zilverstraat 16,18,20,22,24,26
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00807
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de kompenhandelvan van der Schoot.
Zilverstraat 14,16,18,20
Datering: ca 1908
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00829
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandelvan van der Schoot.
Zilverstraat 14,16,18,20
Datering: ca 1908
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00830
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandel van van der Schoot. (Op een ezel gepresenteerd)
Zilverstraat 14,16,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00831
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandelvan van der Schoot.
Zilverstraat 14,16,18,20
Datering: ca 1907
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00833
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandelvan van der Schoot. ( Kleur ).
Zilverstraat 14,16,18,20
Kadasternummer:
Datering: ca 1923
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00834
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandelvan van der Schoot.
Zilverstraat 14,16,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00835
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandelvan van der Schoot. ( Kleur ).
Zilverstraat 14,16,18,20
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00836
Met links het Korendragershuisje aan de Eise Eisingastraat. En de klompenhandel van van der Schoot.
Zilverstraat 14,16,18,20
Bron: 't Plat
Identificatienummer: A-23-02-00837
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Evenwichtspel over de gracht
Zilverstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00096
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt
Zilverstraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00207
Zilverstraat
Identificatienummer: A-23-01-00520
Zilverstraat
Identificatienummer: A-23-01-00521
Zilverstraat
Zilverstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02332
Schepen liggenin de stadsgracht aan de Zilverstraat
Zilverstraat
Datering: 1900
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02370
Zilverstraat met het Korendragershuisje
Zilverstraat
Datering: 1915
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02371
De gemetselde scheidsloot achter de huizen van de Zilverstraat met de tuinen aan het Bolwerk. Tijdens de restauaratie van de Mouterij werd deze onder de kerkvloer terug gevonden.
Zilverstraat
Datering: 1938
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02373
Zilverstraat , restauratie kademuren
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00607
Zilverstraat 53, 51, 49 en 47 (LC-persfoto, 1981)
Zilverstraat
Datering: 1981
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00616
Zilverstraat restauratie groenmarkt
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00619
Zilverstraat restauratie kademuren
Zilverstraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00620

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :