Froonacker 14

Straat:Froonacker
Huisnummer:14
Toevoeging:
Kadasters:A 252
1713:Tweede Noord 72
1808:Tweede Noord 75
1885:Tweede Noord 115
1908:Tweede Noord 118

“Door een legaat v/d Poolse koning Stephani in 1582 is een hofje gebouwd achter de leerlooierij, bestemd voor vluchtelingen uit Polen na het oproer in 1581 in Wilda. De 8 kamerwoninkjes werden later ook veelvuldig gebruikt door de Poolse studenten in Franeker. De naam Poolshof wordt voor het eerst genoemd in 1602”. Architect Niek Adema Froonacker 14

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Froonacker 14, de Polshof voor de restauratie
Froonacker 14
Kadasternummer: A252
Datering: 1977
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00059
Froonacker, pakhuis "De Poolshof"
Froonacker 14
Datering: 1949
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00491
Froonacker 14 'Poolshof' vóór restauratie, voorgevel
Froonacker 14
Kadasternummer: A252
Datering: 1979
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00155
Froonacker 14, achtergevel Poolshof, na restauratie
Froonacker 14
Kadasternummer: A252
Datering: 1979
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00156
Froonacker 14, 'Poolshof'na restauratie, voorgevel
Froonacker 14
Kadasternummer: A252
Datering: 1979
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00157
Froonacker 14, 'Poolshof', na restauratie, voorgevel
Froonacker 14
Kadasternummer: A252
Datering: 1979
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00158
Froonacker 14 "De Poolshof"
Froonacker 14
Datering: 31-08-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00369
Froonacker 14 ("De Poolshof")
Froonacker 14
Kadasternummer: A252
Datering: 13-02-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00531
Froonacker 16,14, de Polshof achterzijde na de restauratie
Froonacker 16,14
Kadasternummer: A251,A252
Datering: 1985
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00060
Froonacker met de Poolshof. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Froonacker 6,8,10,12,14,16
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00039
Oosterbolwerk en een stukje van de Froonacker
Froonacker 14,16
Bron: Sybolt Beetsma
Identificatienummer: A-02-03-00015
Froonacker
Froonacker 11,13,15,19,33,16,15,14,13,12,11,10,9,8
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00010
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Froonacker met een versierd bootje
Froonacker 12,14,16
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00137
Froonacker met pakhuizen
Froonacker 12,14,16
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00042
De Froonacker met de "De Poolshof"
Froonacker 14,16
Kadasternummer: A251/A252
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00056
Froonacker
Froonacker 16,14,12
Datering: 1933
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00490
Froonacker, pakhuis "De Poolshof"
Froonacker 16,14,12
Datering: 1962
Fotograaf: G.J. Dukker
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 86.886
Identificatienummer: A-08-02-00493
Froonacker, pakhuis "De Poolshof"
Froonacker 16,14,12,10
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00497
Froonacker, pakhuis "De Poolshof"
Froonacker 16,14,12,10
Datering: 1915
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00498
Froonacker 16,14
Froonacker 16,14
Kadasternummer: A251/A252
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00154
Froonacker met de Poolshof
Froonacker 10,12,14,16
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00022
Froonacker met twee vrachtschepen
Froonacker 16,14,12,10,8,6,4,11,13,15,19,33
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00024
Froonacker met de Poolshof
Froonacker 12,14,16
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00025
Poortje tussen Froonacker 12 en 14
Froonacker 12,14
Datering: 31-08-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00366
Winter. De Froonacker in de sneeuw.
Froonacker 12,14,16
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06167
Froonacker. In het laatste huis links tegen bolwerk aan woonden in ca 1952 de fam. van der Zee. Zoon was in Duitse militaire dienst als vrijwillig getreden. Zat in Rusland als soldaat en is nooit weer thuis gekomen. Van der Zee werkte bij Heitman op de kwekerij en weet nog dat hij regelmatig zei "staat een of andere keer weer voor de deur". Dit is nooit gebeurt. ( A. Heitman )
Froonacker 13,15,19,35,4,6,8,10,12,14,16
Datering: 1920
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00883
Froonacker
Froonacker 13,15,19,35,4,6,8,10,12,14,16
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00884
Froonacker
Froonacker 10,12,14,16
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00885
Froonacker
Froonacker 10,12,14,16
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00886
Froonacker met rechts "De Poolshof"
Froonacker 14,16
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00887
Froonacker met rechts "De Poolshof".
Froonacker 14,16
Datering: 1916
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00888
Foto van de Froonacker
Froonacker 13,15,19,33,6,8,10,12,14,16
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06330
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Trapje naar het Oosterbolwerk.
Froonacker
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00136
Froonacker
Froonacker
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00041
De Donjumer waterpoort
Froonacker
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00496
clicé voor het maken van een afbeelding van de Froonacker
Froonacker
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00482

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :