Hocquart 2

Straat:Hocquart
Huisnummer:2
Toevoeging:
Kadasters:A 21a
1713:Eerste Noord 50
1808:Eerste Noord 73
1885:Eerste Noord 103
1908:Eerste Noord 95
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Dit is de verfwinkel van Gerben Dijkstra. Op de foto van links naar rechts Dieuwke Hesling, weduwe van Gerben, Janke Posthumus die de winkel over zal nemen en Trijntje van Tuinen, dienstmeid. Het pand links is de winkel van Oepke van Haitsma voor dat hij in 1905 een groot nieuw huis met winkel liet bouwen. De foto is gemaakt in 1898
Hocquart 2
Datering: 1898
Bron: Facebook, Willem Miedema
Identificatienummer: A-08-02-00690
Kleermaker Jurjen Kuurstra voor zijn winkel aan het Hocquart
Hocquart 2
Bron: Jurjen Kuurstra, Dronrijp
Identificatienummer: A-04-01-00468
Hocquart (Fout druk Ducaat)
Hocquart 2-10
Datering: 2 januari 1902
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00154
Hocquart
Hocquart 2-10
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00156
Hocquart
Hocquart 2,4,6,8
Datering: 3-1-1902
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00662
Hocquart met cafe restaurant "De Eerste aanleg"
Hocquart 10,8,6,4,2
Datering: ca 1900
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00031
Hocquart
Hocquart 10,8,6,4,2
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00032
Hocquart 2 - 10
Hocquart 2,4,6,8,10
Datering: Ongeveer 1900
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00022
Cafe "De eerste Aanleg
Hocquart 10,8,6,4,2
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00696
Hocquart 8,6,4,2 , hoek 't Noord
Hocquart 8,6,4,2
Datering: 1973
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00282
Deze foto is gemaakt in 1915. Rechts de verfwinkel van Harmen Jellema, dan de winkel van Oepke van Haitsma, hij liet in 1905 dit grote pand bouwen, dan de bakkerswinkel van Benderd Postuma en daarnaast het woonhuis van Jan van der Meer, wagenmaker. In de deuropening Oepke en met witte jas is zijn zoon Staas. De vrouw is Maria Hainje, onderwijzeres.
Hocquart 2,4,6,8,10
Datering: 1915
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01144
Op het Hocquart zijn kinderen aan het vissen. Op de achtergrond de Kleijenburgschool.
Hocquart 2,4,6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01146
Op het Hocquart zijn kinderen aan het vissen. Op de achtergrond de Kleijenburgschool.
Hocquart 2,4,6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01147
Op het Hocquart zijn kinderen aan het vissen. Op de achtergrond de Kleijenburgschool. ( Kleur )
Hocquart 2,4,6,8,10
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01148
Hocquart met op de achtergrond de openbare school op Kleijenburg
Hocquart
Datering: 1901
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00680
Hocquart richting Kleijenburg met rechts Noord 106
Hocquart
Datering: 01-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211137
Identificatienummer: A-08-02-00692
2 dames staande bij het bolwerk achter het Hocquart
Hocquart
Bron: Facebook
Identificatienummer: A-08-02-00693
Reconstructie Kademuren en bruggen. De nieuwe kademuur is opgemetseld.
Hocquart
Datering: 1987
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05670

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :