Eise Eisinga­straat 4

Straat:Eise Eisingastraat
Huisnummer:4
Toevoeging:
Kadaster:A 200
1713:Tweede Noord 40
1808:Tweede Noord 44
1885:Tweede Noord 73
1908:Tweede Noord 74
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Bauke van der Woude, runder-, kalfs- en varkensslachterij
Eise Eisingastraat 4
Kadasternummer: A200
Datering: 12-10-1904
Bron: Jan Pieters Alkema
Identificatienummer: A-04-01-00104
Stempel van Vishandel Staalstra Eise Eisingastraat 4
Eise Eisingastraat 4
Kadasternummer: A200
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00053
Wapenvergunning voor slachtpatronen voor Bauke van der Woude, slager, geboren 05-10-1882 te Franeker. De vergunning is afgegeven op 12-07-1933, en is geldig voor gebruik bij het doden van slachtdieren.
Eise Eisingastraat 4
Datering: 12-07-1933
Bron: Gemeente Politie Franeker
Identificatienummer: A-07-03-00345
Koetsen van (Waarshijnlijk) de PC voor Eise Eisingastraat nummer 4 en 5
Eise Eisingastraat 4-5
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00467
Eise Eisingastraat vanaf van Balen koffiebranderij
Eise Eisingastraat 2-8
Datering: 7-7-1908
Identificatienummer: A-06-01-00009
Eise Eisingastraat 4,5: (Juwelier Wielinga) en 6: (Sporthuis Seerden). Pand van Staalstra is met hout dicht gespijkerd. Hiernaast juwelier en horlogerie van fa. D.Wielinga. Broer van Piet Wielinga van de Voorstraat. Piet Wielinga heeft ook een tijd achter in de Tuinen gewoond, in het huis van Hilwerda. Tijdens een borrel in een café heeft hij het verkocht. De volgende dag is Hilwerda bij hem gekomen met de vraag of hij het pand echt had gekocht. Naast Wielinga de winkel van sporthuis Louw Seerden. Zoon Henk is later naar de Dijkstraat gegaan en heeft daar een sportzaak gehad. (Sporthuis Seerden) Later failliet gegaan. Daarnaast de ijzerhandel van Regts,die later naar het industrieterrein is verhuisd. Rechts gedeeltelijk zichtbaar meubelzaak De Tijd van Jelle van der Wal. Is hierna naar de Voorstraat gegaan. Winkel is later overgenomen door zijn zoon. Ook heeft deze in de Waagstraat in het vroegere pand van Kempenaar opslagruimte. Intussen verhuisd naar Leeuwarden.
Eise Eisingastraat 4-6
Identificatienummer: A-08-01-00176
Eise Eisingastraat 3, 4, 5: (Juwelier Wielinga) en 6: (Sporthuis Seerden) Naast het planetarium het pand van Staalstra, dat is dicht gespijkerd. Staalstra heeft hier een viszaak in gehad. Pand is aangekocht door de Rabo- bank. Wilde het pand niet verlaten. Bank bood hem f 4000.- Iedere week verminderd met f 1000.-. Na ruim 4 weken is het pand ontruimd door een deurwaarder. Ontving geen geld meer. Onder grote belangstelling van het publiek is het pand ontruimd. Complete inboedel is op de walkant gezet, waar het een tijdje is blijven staan. Hiernaast juwelier en horlogerie fa.D. Wielinga. Broer van Piet Wielinga van de Voorstraat. Piet Wielinga heeft ook een tijd achter in de Tuinen gewoond. In het huis van Hilwerda. Tijdens een borrel in een cafe‚ heeft hij het verkocht. De volgende dag is Hilwerda bij hem gekomen met de vraag of hij het pand echt had gekocht. Naast Wielinga de winkel van sporthuis Lou Seerden. Zoon Henk is later naar de Dijkstraat gegaan en heeft daar een sportzaak gehad. (Sporthuis Seerden). Daarnaast de ijzerhandel van Regts, later naar het industrie terrein verhuisd. Rechts gedeeltelijk zichtbaar de meubelzaak De Tijd van Jelle van der Wal. Is hierna naar de Voorstraat gegaan. Winkel is later overgenomen door zijn zoon. Ook heeft deze in de Waagstraat in het voormalige pand van Kempenaar opslagruimte. Intussen verhuisd naar Leeuwarden.
Eise Eisingastraat 3-7
Fotograaf: J.Heitman - de Groot.
Identificatienummer: A-08-01-00177
Eise Eisingastraat 3, 4, 5: (Juwelier Wielinga) en 6: (Sporthuis Seerden) Naast het planetarium het pand van Staalstra, dat met hout is dicht gespijkerd. Hiernaast juwelier en horlogerie fa. D.Wielinga. Broer van Piet Wielinga van de Voorstraat. Piet Wielinga heeft ook een tijd achter in de Tuinen gewoond. In het huis van Hilwerda. Tijdens een borrel in een café‚ heeft hij het verkocht .De volgende dag is Hilwerda bij hem gekomen met de vraag of hij het pand echt had gekocht. Naast Wielinga de winkel van sporthuis Lou Seerden. Zoon Henk is later naar de Dijkstraat gegaan en heeft daar een sportzaak gehad. (Sporthuis Seerden) Later failliet gegaan. Daarnaast de ijzerhandel van Regts, later verhuisd naar het industrie terrein. Rechts gedeeltelijk zichtbaar de meubelzaak De Tijd van Jelle van der Wal. Is hierna naar de Voorstraat gegaan. Winkel is later overgenomen door zijn zoon. Ook heeft deze in de Waagstraat in het voormalige pand van Kempenaar opslagruimte. Intussen verhuisd naar Leeuwarden.
Eise Eisingastraat 3-7
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Identificatienummer: A-08-01-00179
Met het Planetarium en rechts Sporthuis Seerden.
Eise Eisingastraat 3,4,5,6
Datering: 1967
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00050
Eise Eisingastraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Eise Eisingastraat 1,2,3,4,5,7,8,9,10
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00034
Het huis met de Ooievaar waar Eise Eisinga het planetarium bouwde.
Eise Eisingastraat 2,3,4
Datering: 7-8-1909
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00432
Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt
Eise Eisingastraat 2,3,4
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00471
Eise Eisingastraat 3, 4, 5: (Juwelier Wielinga) Naast het Planetraium het pand van Staalstra is met hout dicht gespijkerd. Hiernaast de juwelier en horlogerie van Fa. D Wielinga. Broer van Piet Wielinga van de Voorstraat. Piet Wielinga heeft ook een tijd achter in de Tuinen gewoond. In het huis van Hilwerda. Tijdens een borrel in een café‚ heeft hij het verkocht. De volgende dag is Hilwerda bij hem gekomen met de vraag of hij het pand echt had gekocht. Naast Wielinga de winkel van sporthuis Lou Seerden. Zoon Henk is later naar de Dijkstraat gegaan en heeft daar een sportzaak gehad. (Sporthuis Seerden) Later failliet gegaan. Daarnaast de ijzerhandel van Regts, later verhuisd naar het industrie terrein. Rechts gedeeltelijk zichtbaar de meubelzaak De Tijd van Jelle van der Wal. Is hierna naar de Voorstraat gegaan. Winkel is later overgenomen door zijn zoon. Ook heeft deze in de Waagstraat in het voormalige pand van Kempenaar opslagruimte. Intussen verhuisd naar Leeuwarden. Hier is de koets te zien met de winnaars van de PC, op weg naar het kaatsen. Let eens op het verkeersbord: verboden voor loslopend vee.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Identificatienummer: A-08-01-00178
Eise Eisinga Planetarium vanaf het Stadhuis
Eise Eisingastraat 3,4,5,6,7
Datering: ca 1900
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00005
Eise Eisinga Planetarium met Rabobank vanaf het Stadhuis
Eise Eisingastraat 3,4,5,6,7
Datering: 2013
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00006
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium Opening van de AD "UFO"op het dak van de RABObank aan de Eise Eisingstraat
Eise Eisingastraat 3,4
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00004
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Treintje maakt rondritjes door de stad
Eise Eisingastraat 4,5
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00075
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Treintje maakt rondritjes door de stad
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00081
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Kraampjes aan de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 3,4
Datering: 14/19-09-1981
Identificatienummer: A-15-03-00193
Eise Eisingastraat met bakker van der Veen, Van Balen en het Planetarium
Eise Eisingastraat 1,2,3,4
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00031
Eise Eisingastraat met Raiffeisenbank (later Rabobank)
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00032
Op nummer 3 het Planterium
Eise Eisingastraat 1,2,3,4
Kadasternummer: A183/A184/A198/A200
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00046
Eise Eisingastraatmet het Eise Eisinga Planetarium op 3
Eise Eisingastraat 1,2,3,4
Datering: 1946
Fotograaf: onbekend
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 24444
Identificatienummer: A-08-02-00332
Nummer 2 en 3, respectievelijk Koffiebranderij van van Balen en het Eise Eisinga Planetarium
Eise Eisingastraat 2,3,4,5
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00336
Eise Eisingastraat 3 het Eise Eisinga Planetarium
Eise Eisingastraat 3,4
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00342
Helemaal links het Noord met de Korenbeurs, dan bakker Johannes van der Veen, dan het Planetarium. Voor nummer 4 staat slager Bauke van der Woude
Eise Eisingastraat 1,2,3,4
Datering: 1937-1945
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00364
Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 1,2,3,4
Datering: 09-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 220.680
Identificatienummer: A-08-02-00365
Achterzijde van Eise Eisingastraat 3 en 4
Eise Eisingastraat 3,4
Datering: 31-08-1992
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 293.699
Identificatienummer: A-08-02-00371
2,3,4,5
Eise Eisingastraat 2,3,4,5
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00372
Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 3,4
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00375
Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 2,4,5,6,7
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00378
Eise Eisingastraat. Feest naar aanleiding van het 25 jarig jubileum van de kroning van Koningin Wilhelmina
Eise Eisingastraat 4,5,6,7
Datering: 1923
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00400
Eise Eisingastraat Feest naar aan leiding van het 25 jarig jubileum van de kroning van Koningin Wilhelmina
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 1923
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00401
Eise Eisingastraat met Van Balen en het Planetarium
Eise Eisingastraat 1,2,3,4
Kadasternummer: A183/A184/A198/A200
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00019
Optocht met muziek op de Eise Eisingastraat. Ter gelegenheid van 25 Jaar Koningin Wilhelmina.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Kadasternummer: A198/A200/A201
Datering: 1923
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00020
Van Balen, het Planetarium en de RABObank
Eise Eisingastraat 2,3,4
Bron: Gemeente Waadhoeke
Identificatienummer: A-07-01-00075
De professoren staan in het gelid voor de mars naar het Sjûkelân tijdens de Agrarische dagen van 1974. Met o.a Watse Hiddema en Henk Offinga.
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 00-09-1974
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00450
Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05336
Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân. Hier is de optocht op de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 4,5,6
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05401
Eise Eisingastraat 4,5,6
Eise Eisingastraat 4,5,6
Kadasternummer: A200, A201, A202
Datering: 6-2-2023
Bron: Jelmer Miedema
Identificatienummer: A-19-03-00484
Het oude Stadhuis van Franeker (Raadhuis) vanaf de Martinkerk genomen. Rechts de Eise Eisingastraat.
Eise Eisingastraat 1,2,3,4,5,6,7
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01020
Eise Eisingastraat met een feestelijk optocht.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01023
Eise Eisingastraat met een feestelijk optocht.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01024
Eise Eisingastraat met een feestelijk optocht.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01025
Eise Eisingastraat met een feestelijk optocht.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01026
Eise Eisingastraat met een fanfare in een feestelijk optocht.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01027
Eise Eisingastraat met een feestelijk optocht.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01028
Eise Eisingastraat met een feestelijk optocht.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01029
Praalwagen tijdens een optocht. Er word Tennis uitgebeeld.
Eise Eisingastraat 3,4,5
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01084
Links het pand van Koffie en thee handelaar Van Balen, en in het midden het planetarium van Eise Eisinga. ( Kleur ).
Eise Eisingastraat 2,3,4
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01085
Links het pand van Koffie en thee handelaar Van Balen, en daarnaast het planetarium van Eise Eisinga. Kinderen kijken naar de fotograaf.
Eise Eisingastraat 3,4,5,6,7,8
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01087
Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt.
Eise Eisingastraat 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01092
Eise Eisingastraat.
Eise Eisingastraat 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01093
Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01094
Eise Eisingastraat.
Eise Eisingastraat 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01095
Eise Eisingastraat.
Eise Eisingastraat 2,3,4,5,6
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01097
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00208
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Potenbakker Joop)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00209
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00213
Agrarische dagen F6 200 jaar Planetarium. Markt (Smid)
Eise Eisingastraat
Datering: 14/19-09-1981
Fotograaf: Tjitse Offenga (*20-12-1916 – † 08-06-2007)
Identificatienummer: A-15-03-00214
Koets waarschijnlijk op de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00357
Overzicht van de Eise Eisingastraat
Eise Eisingastraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00423
Overzicht van Eise Eisingastraat met rechts de Groenmarkt
Eise Eisingastraat
Datering: 1935
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02378
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00112
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Identificatienummer: A-19-02-00113
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1988
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00114
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00115
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00116
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00117
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00118
Eise Eisingastraat
Datering: Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00119
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00120
Eise Eisingastraat - Groenmarkt, 1990, vervanging kademuren
Eise Eisingastraat
Datering: 1990
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00121

Inwoners

Eigenaars

Thanks!

Uw bijdrage betreft :