Sjaardema­straat 1 (Algemeen stads armenhuis)

Straat:Sjaardemastraat
Huisnummer:1
Toevoeging:Algemeen stads armenhuis
Kadasters:A 17
1713:Eerste West 96
1808:Eerste Noord 48
1885:Eerste Noord 69
1908:Eerste Noord 58
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Tekening van Het Armenhuis
Sjaardemastraat 1
Datering: 1750
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00325
Het Armenhuis
Sjaardemastraat 1
Datering: 1986
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00327
Het Armenhuis (let op de parkeermeter)
Sjaardemastraat 1
Datering: 1986
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00328
Het Armenhuis
Sjaardemastraat 1
Datering: 1967
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00329
Hocquart (voormalig armenhuis aan de Sjaardemastraat) Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Sjaardemastraat 1
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00068
Algemeen stads armenhuis, nu Muziekschool van Ritmyk. Op de achtergrond 1 van de gashouders van de gasfabriek.
Sjaardemastraat 1
Fotograaf: P.H.Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00360
Algemeen stads armenhuis, nu Muziekschool van Ritmyk. Huis voor hulpbehoevende. Deze mensen woonden hier. De directie was bij een vader en een moeder. Werden vroeger zo genoemd. Moeder Mast woonde op het noord naast gemeente huis. Een heel bekend iemand was Jaap van Minnen die hier woonde. Heeft veel voor de Ando gedaan. Ook woonde hier Hiele de Jong deze man is door de kinderen erg gepest. Had een bochel in zijn rug. Is om het leven gekomen bij het slopen van een muur van een woning op het oost Vliet. Werd bedolven onder een instortende muur en enkele dagen later overleden. Metje vrouw van oom Jan Kuurstra van de harlingerweg heeft hier ook gewoond voor haar huwelijk.
Sjaardemastraat 1
Fotograaf: J. Heitman - de Groot.
Identificatienummer: A-08-01-00362
Weeshuis (later Muziekschool)
Sjaardemastraat 1
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00130
Weeshuis (later Muziekschool)
Sjaardemastraat 1
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00131
Algemeen stads armenhuis, later muziekschool
Sjaardemastraat 1
Kadasternummer: A17
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01461
Spreuk boven de deur van het oude weeshuis
Sjaardemastraat 1
Datering: 1984
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00114
Eerst was dit Algemeen stads armenhuis, later rusthuis. Nu Muziekschool. Links op de achtergrod is nog net de gashouder van de Gasfabriek te zien.
Sjaardemastraat 1
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05402
Reconstructie Kademuren en bruggen. Infobord
Sjaardemastraat 1
Datering: 1987
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05668
Sjaardemastraat 1 (Linkerdeel voorzijde)
Sjaardemastraat 1
Kadasternummer: A17
Datering: 13-02-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00540
Sjaardemastraat 1 ( Hoofdingang voorzijde)
Sjaardemastraat 1
Kadasternummer: A17
Datering: 13-02-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00541
Sjaardemastraat 1 (Rechterdeel voorzijde)
Sjaardemastraat 1
Kadasternummer: A17
Datering: 13-2-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00542
Sjaardemastraat 1 ( Zij ingang links)
Sjaardemastraat 1
Kadasternummer: A17
Datering: 13-02-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00543
Sjaardemastraat 1 (Zijkant rechts)
Sjaardemastraat 1
Kadasternummer: A17
Datering: 13-02-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00544
Algemeen stads armenhuis.
Sjaardemastraat 1
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01152
Sjaerdemastraat met gasfabriek
Sjaardemastraat 1,5
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00976
Ockingahiem
Sjaardemastraat
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00321
Ockingahiem
Sjaardemastraat
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00322
Ockingahiem
Sjaardemastraat
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00323
Ockingahiem
Sjaardemastraat
Datering: 1987
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00324
Sjaardemastraat
Sjaardemastraat
Identificatienummer: A-08-01-00353
Sjaardemastraat
Identificatienummer: A-23-01-00364
Sjaardemastraat
Identificatienummer: A-23-01-00365
Twee auto's botsen op de hoek Sjaardemastraat en de Voorstraat
Sjaardemastraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01460

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :