Dijk­straat 58

Straat:Dijkstraat
Huisnummer:58
Toevoeging:
Kadasters:A A318 1090/2265
1713:
1808:
1885:Eerste Oost 100
1908:Eerste Oost 104

1860 EO 100

Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Dijkstraat met zicht de Oosterpoort en op het Oud Kaatsveld
Dijkstraat 58
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00100
Dijkstraat met zicht de Oosterpoort en op het Oud Kaatsveld
Dijkstraat 58
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00104
Interieur van de patatzaak van Bertus Lemstra (Later Frölich )
Dijkstraat 58
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00507
Dijkstraat 58
Dijkstraat 58
Kadasternummer: A A318 1090/2265
Datering: 02-03-2023
Fotograaf: Jelmer Miedema
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00617
Feest. Praalwagens rijden via de Oosterpoorts brug de Dijkstraat in.
Dijkstraat 58
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01670
Laatste stuk Dijkstraat tot Turfkade. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Dijkstraat 56,58,60,62
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00029
Dijkstraat 58,63
Dijkstraat 58,63
Datering: 1976
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00104
Drumband met koets aan eind van de Dijkstraat
Dijkstraat 58,60
Kadasternummer: A318
Bron: Herman Poelsma
Identificatienummer: A-16-01-00015
Feest. Op 12 en 13 september 1923 werd het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina uitbundig gevierd in het gehele land. In Franeker was een optocht door de stad en waren er kinderspelen op het Sjûkelân.
Dijkstraat 58,60,62,77
Datering: 12-09-1923
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-05335
De Dijkstraat voor de doorbraak. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 58,61,63,65,67
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01648
De Dijkstraat voor de doorbraak. Het pand van slager Terpstra ("Vleeshouwerij") zal worden afgebroken en het pand rechts word de nieuwe slagerij.
Dijkstraat 58,61,63,65,67
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01649
Feest. Praalwagens rijden via de Oosterpoortsbrug de Dijkstraat in.
Dijkstraat 58,60,62
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01671
Feest. Voorop loopt de Harmonie met daarachter een koets met paarden lopen via de Oosterpoortsbrug de Dijkstraat in.
Dijkstraat 58,60,62
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01672
De laatste huizen van Dijkstraat met daarachter de Oosterpoortsbrug en huizen aan het Oud Kaatsveld.
Dijkstraat 58,60,62,79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01673
Slager Terpstra loopt met enkele varkens en koeien richting zijn slagerij in de Dijkstraat om de dieren te slachten.
Dijkstraat 58,60,62,79
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-01674
Beeldje
Dijkstraat
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00034
Dijkstraat
Dijkstraat
Bron: Sietske Bergema
Identificatienummer: A-02-02-00108
Agrarische dagen 1974 775 jaar Stad Franeker Zicht op een poffertjeskraam op de Breedeplaats
Dijkstraat
Datering: 1974
Fotograaf: Arjen Miedema
Bron: Arjen Miedema
Identificatienummer: A-13-01-00033
Optocht
Dijkstraat
Bron: Emiel Terpstra
Identificatienummer: A-20-01-00027
Bakfiets van Bakker M.Kuipers uit de J.W. Lunterstraat 2
Dijkstraat
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00262
Interieur van de winkel in huishoudelijk artikelen van Betty Osinga . Naam Grachtje?? (Was een Zuster van Feike Osinga van Winkel Twee aan de Voorstraat)
Dijkstraat
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00548

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :