Wijbrig Annes Wijtsma

Persoonsgegevens

FamilienaamWijtsma
VoornaamWijbrig
PatroniemAnnes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop26-4-1842, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Kerkgenootschapca
Huwelijk
Beroep
Herkomst1877, OV 50
Vertrek1888 UB 102
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Brunia Klaas ( Simons) hoofd 26-8-1837
Bolsward
arbeider OV 50 1877 1888
UB 102
Wijtsma Wijbrig (Annes) vrouw 26-4-1842
Franeker
OV 50 1877 1888
UB 102
Thanks!

Uw bijdrage betreft :