Westvliet 68 (tot 1918 nr. 54, in 1924vernummerd)

Straat:Westvliet
Huisnummer:68
Toevoeging:tot 1918 nr. 54, in 1924vernummerd
Kadasters:D 236
1713:Westvliet 7
1808:Westvliet 9
1885:Westvliet 12
1908:Westvliet 22
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Westvliet
Westvliet 68
Datering: 1933
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00174
Westvliet
Westvliet 60,66,68
Datering: 1900-1926
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00172
Westvliet
Westvliet 68,70,72,80
Datering: 1900-1933
Fotograaf: Henk Kreger
Bron: Henk Kreger
Identificatienummer: A-11-01-00175
Het Vliet met de Vlietserbrug.
Westvliet 4,8,10,14,16,18,24,68,28
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00572
Westvliet
Identificatienummer: A-23-01-00419
Westvliet
Identificatienummer: A-23-01-00514
De Vlietserbrug, met links de achterzijde van de Harlingerweg, en Links het laatste huis van de Tuinen
Westvliet
Datering: 1920
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-02198
Aquarel van de Vlietsterbrug in lijst
Westvliet
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Collectie HCF
Identificatienummer: A-19-03-00121
Enkele kinderen lopen over de Vlietsterbrug.
Westvliet
Datering: 2,4,6
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06300

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :