Wijbe Harmens Kingma

Persoonsgegevens

FamilienaamKingma
VoornaamWijbe
PatroniemHarmens
Familierelatiegeen
Geboorte / doop12-03-1814, Franeker
Burgerlijke staatWeduwnaar
Huwelijk
BeroepKleermaker
Herkomst12-11-1875, Gravenhage
Vertrek1877, TO 104
Overleden04-11-1889, Franeker
Bijzonderheden"Geboren aan de T.O. nr. 131 (geboorteakte). Zoon van Harmen Wybes Kingma, arbeider, en Aaltje Fransen Cordel. Beroep: kleermaker. Huwde op 20 mei 1838 te Franeker op 24 jarige leeftijd met de 33 jarige Anna Maria Huisman, dienstmeid, dochter van Anthoni Huisman en Antje Hendriks. In mei 1843 komt Anna Maria Huisman te overlijden in hun woonhuis aan de E.O nr. 14 ( Groenmarkt 12 ) en huwde Wijbe op 20 augustus 1848 te Franeker met Akke Frederiks Boomsma, dienstmeid, dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart.
Wijbe is overleden in zijn woonhuis aan de E.W. nr. 47"
Bijzonderheden
"Geboren aan de T.O. nr. 131 (geboorteakte). Zoon van Harmen Wybes Kingma, arbeider, en Aaltje Fransen Cordel. Beroep: kleermaker. Huwde op 20 mei 1838 te Franeker op 24 jarige leeftijd met de 33 jarige Anna Maria Huisman, dienstmeid, dochter van Anthoni Huisman en Antje Hendriks. In mei 1843 komt Anna Maria Huisman te overlijden in hun woonhuis aan de E.O nr. 14 ( Groenmarkt 12 ) en huwde Wijbe op 20 augustus 1848 te Franeker met Akke Frederiks Boomsma, dienstmeid, dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart.
Wijbe is overleden in zijn woonhuis aan de E.W. nr. 47"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hergaarden Nicolaas ( Hendriks) hoofd 26-03-1810
Franeker
Schoenmaker TO 19 1857 26-10-1881
Adema Jetske (Gerrits) vrouw 01-02-1806
Tzummarum
Arbeidster TO 19 1857 19-08-1862
Hergaarden Hendricus (Nicolaas ) zoon 07-09-1834
Franeker
Schoenmaker TO 19 1857 19-05-1861TW
17a
Hergaarden Gerrit (Nicolaas ) zoon 15-08-1838
Franeker
Winkelknecht/trekschipper TO 19 1857 04-05-1884TO
42 ( Heerengracht 15 )
Post Arendje (Rinses) dochter 11-03-1842
Franeker
TW 17a 1862 22-05-1864 UB
57
i
Hergaarden Wijtske (Nicolaas ) dochter 08-05-1842
Franeker
TO 19 1857 18-11-1861 Leeuwarden
Hergaarden Jeltje (Nicolaas ) dochter 26-08-1849
Franeker
TO 19 1857 07-02-1882 Rotterdam
Hergaarden Jeltje (Nicolaas ) dochter 26-08-1849
Franeker
Rotterdam 09-05-1882 16-02-1884 Leeuwarden
Zeldenthuis Geertje geen 21-05-1808
Tzum
Huishoudster TW 17a 1862 1864 TN
21
i
Kingma Wijbe (Harmens) geen 12-03-1814
Franeker
Kleermaker Gravenhage 12-11-1875 1877TO
104
04-11-1889, Franeker
i
Joha Ybeltje geen 03-03-1847
Dronrijp
Dienstmeid Bolsward 28-02-1882 01-04-1883 TO
38
Thanks!

Uw bijdrage betreft :