Tjerk Bernardus Kroeger

Persoonsgegevens

FamilienaamKroeger
VoornaamTjerk
PatroniemBernardus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop06-01-1894, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-07-1895, TO 135
Vertrek
Overleden16-06-1896

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kroeger Bernardus hoofd 09-01-1864
Franeker
Schoorsteenveger TO 135 01-07-1895 02-05-1902 Amsterdam
Bekius Grietje vrouw 25-01-1865
Franeker
TO 135 01-07-1895 Amsterdam02-05-1902
Kroeger Akke (Bernardus) dochter 07-09-1890
Franeker
TO 135 01-07-1895 02-05-1902 Amsterdam
Kroeger Sijtze (Bernardus) zoon 01-03-1892
Franeker
TO 135 01-07-1895 02-05-1902 Amsterdam
Kroeger Tjerk (Bernardus) zoon 06-01-1894
Franeker
TO 135 01-07-1895 16-06-1896
Kroeger Atse (Bernardus) zoon 13-02-1896
Franeker
02-05-1902 Amsterdam
Kroeger Bernardus (Bernardus) zoon 22-08-1897
Franeker
07-08-1900
Kroeger Aukje (Bernardus) dochter 05-04-1899
Franeker
02-05-1902 Amsterdam
Thanks!

Uw bijdrage betreft :