Tietje Jans Salverda

Persoonsgegevens

FamilienaamSalverda
VoornaamTietje
PatroniemJans
Familierelatievrouw
Geboorte / doop27-11-1807, Wons
Burgerlijke staatgehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst27-5-1864, TW 33
Vertrek1866 WV 10
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Rintjema Rintje (Harkes) hoofd 18-6-1800
Wolsum
Molenmaker TW 33 27-5-1864 1866
WV 10
Salverda Tietje (Jans) vrouw 27-11-1807
Wons
TW 33 27-5-1864 1866
WV 10
Rintjema Antje (Rintjes) dochter 20-9-1842
Franeker
TW 33 27-5-1864 1866
WV 10
Rintjema Klaas (Rintjes) zoon 13-2-1846
Franeker
Kweekeling Onderwijzer TW 33 27-5-1864 1866
WV 10
Rintjema Sijbrand (Rintjes) zoon 6-2-1849
Franeker
TW 33 27-5-1864 1866
WV 10
Thanks!

Uw bijdrage betreft :