Thomas Hijltjes Dijkstra

Persoonsgegevens

FamilienaamDijkstra
VoornaamThomas
PatroniemHijltjes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop3-3-1891, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst29-5-1896, Sneek
Vertrek1-8-1899 OV 106
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Dijkstra Hijltje (Thomas) hoofd 24-5-1864
Nijehaske
Scheepstimmerknecht Sneek 29-5-1896 1-8-1899
OV 106
i
Rispens Janke (Taedes) vrouw 25-08-1867
Tzum
Dienstbode Sneek 29-5-1896 01-08-1899 OV
106
10-04-1956, Harlingen.
i
Dijkstra Thomas (Hijltjes) zoon 3-3-1891
Franeker
Sneek 29-5-1896 1-8-1899
OV 106
Dijkstra Rigtje (Hijltjes) dochter 02-12-1892
Franeker
Sneek 29-05-1896 01-08-1899 OV
106
26-11-1997, Midlum
i
Dijkstra Taede (Hijltjes) zoon 4-10-1894
Workum
Sneek 29-5-1896 1-8-1899
OV 106
Dijkstra Willemke (Hijltjes ) dochter 20-3-1896
Sneek
Sneek 29-5-1896 14-5-1897, Franeker
Dijkstra Willemke (Hijltjes) dochter 16-12-1897
Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :