Sjoukje Dirks van der Berg

Persoonsgegevens

FamilienaamBerg, van der
VoornaamSjoukje
PatroniemDirks
Familierelatievrouw
Geboorte / doop16-11-1864, Welsrijp
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst20-6-1888, EW 164
Vertrek1-7-1892 WV 12
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Blok Gerben (Willems) hoofd 27-11-1856
Franeker
Inlandsche kramer EW 164 20-6-1888 1-7-1892 WV 12
Berg, van der Sjoukje (Dirks) vrouw 16-11-1864
Welsrijp
EW 164 20-6-1888 1-7-1892 WV 12
Blok Willem (Gerbens) zoon 3-3-1888
Franeker
EW 164 20-6-1888 1-7-1892 WV 12
Blok Grietje (Gerbens) dochter 24-10-1891
Franeker
1-7-1892 WV 12
Nieuwenhuis Grietje geen 13-8-1871
Welsrijp
Dienstmeid EW 164 20-6-1888 25-6-1889 Welsrijp
Thanks!

Uw bijdrage betreft :