Kleijenburg 3

Straat:Kleijenburg
Huisnummer:3
Toevoeging:
Kadasters:A 25
1713:Eerste Noord
1808:Eerste Noord 67
1885:Eerste Noord 98
1908:Eerste Noord 89
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Heel kort na de restauratie van de brug is deze door een aanrijding met een landbouwtrekker totaal vernield.Een trekker reed over de brug en deze bleef met de aanhanger achter een van de optrekkettingen van de brug hangen met het resultaat dat op de foto is te zien. Brug was maar kort van te voren gerepareerd door Constructie bedrijf Metsellaar Oud Kaatsveld. Op een der foto?s staat de postbesteller Rodenburg Broer van de kappers familie
Kleijenburg 3
Datering: 1966
Fotograaf: A. Heitman (jr).
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00101
Heel kort na de restauratie van de brug is deze door een aanrijding met een landbouwtrekker totaal vernield.Een trekker reed over de brug en deze bleef met de aanhanger achter een van de optrekkettingen van de brug hangen met het resultaat dat op de foto?s is te zien. Brug was maar kort van te voren gerepareerd door Constructie bedrijf Metsellaar Oud Kaatsveld. Op een der foto?s staat de postbesteller Rodenburg Broer van de kappers familie
Kleijenburg 3
Datering: 1966
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00102
Heel kort na de restauratie van de brug is deze door een aanrijding met een landbouwtrekker totaal vernield.Een trekker reed over de brug en deze bleef met de aanhanger achter een van de optrekkettingen van de brug hangen met het resultaat dat op de foto?s is te zien. Brug was maar kort van te voren gerepareerd door Constructie bedrijf Metsellaar Oud Kaatsveld. Op een der foto?s staat de postbesteller Rodenburg Broer van de kappers familie
Kleijenburg 3
Datering: 1966
Fotograaf: A. Heitman (jr.)
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00103
Kleijenburg met rechts café de Eerste aanleg aan het Hoqcuart 10
Kleijenburg 1,3,4,5
Datering: 1962
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00771
Kleijenburg met rechts café de Eerste aanleg aan het Hoqcuart 10. in de midden Noorderbolwerk 5 en links de Gymnastiekschool
Kleijenburg 1,3,4
Datering: 01-1980
Fotograaf: A.J. van der Wal
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Objectnummer: 211.140
Identificatienummer: A-08-02-00776
Kleijenburg 3,4, afgebroken aug.1976
Kleijenburg 3,4
Kadasternummer: A25
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00299
Kleijenburg 3,4, afgebroken aug.1976
Kleijenburg 3,4
Kadasternummer: A25
Bron: Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-19-02-00300
Heel kort na de restauratie van de brug is deze door een aanrijding met een landbouwtrekker totaal vernield.Een trekker reed over de brug en deze bleef met de aanhanger achter een van de optrek kettingen van de brug hangen, met het resultaat dat op de foto’s is te zien. Brug was maar kort van te voren gerepareerd door Constructie bedrijf Metselaar, Oud Kaatsveld. Op één van de foto’s staat postbesteller Rodenburg,broer van de kappers familie
Kleijenburg
Datering: 1966
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00104
De Donjumerpoort verlicht
Kleijenburg
Fotograaf: J.Kuurstra
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00105
Noorderpoort
Kleijenburg
Datering: ca 1900
Bron: Paul Terpstra
Identificatienummer: A-08-04-00048
Feestelijk optocht op Kleijenburg
Kleijenburg
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-00675
Ongeluk Noorderpoort: Noorderpoort of de Donjumerpoort nadat een vrachtauto in de nacht van 9 september1966 de brug onherstelbaar had beschadigd. De chauffeur was gevlucht. Het was niet het eerste ongeluk bij de sta in de weg brug. Hier worden de resten afgebroken om een nieuwe brug te kunnen bouwen
Kleijenburg
Datering: 09-09-1966
Bron: Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-00691
Ongeluk Noorderpoort: Noorderpoort of de Donjumerpoort nadat een vrachtauto in de nacht van 9 september1966 de brug onherstelbaar had beschadigd. De chauffeur was gevlucht. Het was niet het eerste ongeluk bij de sta in de weg brug.
Kleijenburg
Datering: 09-09-1966
Bron: Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-00692
Ongeluk Noorderpoort: Noorderpoort of de Donjumerpoort nadat een vrachtauto in de nacht van 9 september1966 de brug onherstelbaar had beschadigd. De chauffeur was gevlucht. Het was niet het eerste ongeluk bij de sta in de weg brug.
Kleijenburg
Datering: 09-09-1966
Bron: Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-00693

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :